Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ІОННО-ПЛАЗМОВИХ КОНДЕНСАТІВ ВОЛЬФРАМУ І КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ІОННО-ПЛАЗМОВИХ КОНДЕНСАТІВ ВОЛЬФРАМУ І КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ІОННО-ПЛАЗМОВИХ КОНДЕНСАТІВ ВОЛЬФРАМУ І КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,62 KB
Завантажень:
170
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.Н. Каразіна
Соболь Олена Анатоліївна
УДК 539.216.1:548.73
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ІОННО-ПЛАЗМОВИХ КОНДЕНСАТІВ ВОЛЬФРАМУ І КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ
01.04.07- фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Харків - 2001
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фізики металів і напівпровідників Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник -доктор фізико-математичних наук, професор Пугачов Анатолій Тарасович, зав. кафедри фізики металів та напівпровідників НТУ "ХПІ".
Офіційні опоненти - доктор фізико-математичних наук, професор Фінкель Віталій Олександрович, зав. лабораторією Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут";
доктор фізико-математичних наук, професор Іл'їнський Олександр Іванович, зав. кафедри металознавства і термічної обробки металів НТУ "ХПІ".
Провідна установа-Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, відділ конструкційних матерiалів та керметів, м.Київ.
Захист відбудеться "_02_"_11__2001 року о __14__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.051.03 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи,4, ауд. ім. К.Д. Синельникова).
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.
Автореферат розісланий "_01__" ___10_____________2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.П. Пойда
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Протягом останніх 10 – 15 років інтенсивно розвиваються методи одержання конденсатiв тугоплавких матерiалiв, якi засновані на процесі катодного розпилення мiшенi iонами робочої атмосфери. Унiкальнi властивостi покриттiв, одержаних таким способом, послужили створенню нового напрямку фiзики тонких плiвок – фiзики iонно-плазмових конденсатiв. Однак, до теперiшнього часу належний розвиток одержали прикладнi аспекти іонно-плазмових методів нанесення захисних, зносостiйких та корозiйностiйких покриттів. Значно меньша увага придiлялась розумінню фундаментальних основ процесів, які відбуваються при конденсації таких покриттів і без розуміння яких неможливо прогнозовано керувати їх властивостями. У той же час особливiсть фізико-хімічних процесiв, що проходять в умовах невисокого вакууму у приповерхневих шарах при нанесенні іонно-плазмових покриттів, а також наявнiсть високих енергій у часток, що осаджуються, призводять до появи істотних відмінностей у структурi і властивостях іонно-плазмових конденсатів у порiвняннi з плівками, одержаними термічним осадженням. До особливостей структури іонно-плазмових покриттів в першу чергу належить нанометровий розмір зерен, і як наслідок – висока щільність границь, розвиток високих пружних деформацій у кристалітах, розширення області гомогенності фаз з кубічною кристалічною граткою. Тому дослідження таких особливостей являє самостійний інтерес для фізики нанокристалічного стану, а також для розвитку методик дослідження напружень у дрібнокристалічних багатофазних об'єктах.
Найбільш докладно вивчені особливості структури і напруженого стану, що виникають при осадженні плівок легкоплавких металів. Для тугоплавких сполук, наприклад карбідів, дія терморадіаційного і хімічного факторів при осадженні покриттів впливає не тільки на структуру покриттів, але і на їх елементний і фазовий склад, що не дозволяє в даний час провести теоретичний розрахунок такої багатопараметричної моделі, а існуючі експериментальні залежності досить складні. Крім того, через відсутність систематичного підходу у дослідженнях вони ще не можуть бути узагальнені i найчастіше є досить суперечливими. Тому важливим є встановлення загальних закономірностей структурних змін у матеріалі покриття в залежності від параметрів його нанесення: швидкості конденсації покриття, енергії осаджуваних часток, складу робочого газу, товщини покриття, температури пiдкладки при нанесеннi та інших.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ІОННО-ПЛАЗМОВИХ КОНДЕНСАТІВ ВОЛЬФРАМУ І КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок