Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРАХУНОК РАДІАЦІЙНИХ ТА АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДНИХ АТОМІВ І БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ НА ПІДСТАВІ КВАНТОВО-ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ

РОЗРАХУНОК РАДІАЦІЙНИХ ТА АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДНИХ АТОМІВ І БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ НА ПІДСТАВІ КВАНТОВО-ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ

Назва:
РОЗРАХУНОК РАДІАЦІЙНИХ ТА АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДНИХ АТОМІВ І БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ НА ПІДСТАВІ КВАНТОВО-ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,18 KB
Завантажень:
223
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.І.І.МЕЧНИКОВА
Малиновська Світлана Володимирівна
УДК 539.18:539.184
РОЗРАХУНОК РАДІАЦІЙНИХ ТА АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДНИХ АТОМІВ І БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ НА ПІДСТАВІ КВАНТОВО-ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ
01.04.05 – оптика та лазерна фізика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ОДЕССА – 2001
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Одеському гiдрометеорологiчному iнститутi
Мiнiстерства освiти і науки України.
Науковий керiвник: доктор фiзико-математичних наук, професор
Глушков Олександр Васильович,
Одеський гiдрометеорологiчний iнститут,
завiдувач кафедри вищої та прикладної
математики
Офiцiйнi опоненти: доктор фiзико-математичних наук, професор
Михайленко Віталій Іванович,
Одеська державна морська академiя,
завiдувач кафедри фiзики та хiмiї
доктор технічних наук, доцент
Шумлянський Ігор Іларіонович,
Одеська національна академія зв’язку
ім. А.С.Попова,
професор кафедри технічної електродинаміки
 
Провiдна установа: Ужгородський національний університет,
кафедра квантової електроніки, Мiнiстерство
освiти і науки України, м.Ужгород
Захист вiдбудеться “02” листопада 2001р. о 14 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д41.051.01 в Одеському національному університеті ім.І.І.Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Пастера 27, велика фізична аудіторія.
З дисертацiєю можна ознайомитись у науковій бiблiотецi Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розiсланий “ 02 ” жовтня 2001р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Федчук О.П.
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток нових напрямків в галузі лазерної, атомної фізики, квантової радіофізики таких як імпульсні методи нагрівання плазми в дослідженнях з керованого термоядерного сінтезу, розробка нових схем лазерів в ВУФ і рентгенівській областях спектру, астрофізичні дослідження тощо, викликають необхідність розв’язання нових класів задач атомної і лазерної фізики на принципово новому рівні теоретичної послідовності та точності. Значний прогрес у розвитку експериментальних методів дослідження, зокрема, значне збільшення інтен-сивності і якості лазерного випромінювання, використання прискорювачів, колайдерів важких іонів, джерел сінхротронного випромінювання і, як наслідок, можливість вивчення все більш енер-гетичних процесів, стимулює в теорії важких атомів розвиток нових теоретичних методів розра-хунку їх характеристик, зокрема, радіаційних, автоіонізаційних. Відомим є величезний внесок автоіонізаційних станів (АС) в різноманітні елементарні атомні процеси типу розсіяння електронів на атомах, селективної фотоіонізації, атом-атомних зіткнень. В перерізах шуканих процесів часто виникає резонансна структура, яка приводить до значного збільшення перерізу реакції і без ії врахування є не можливим одержання надійних теоретичних данних. Завдяки утворенню АС в плазмі відбувається такий важливий елемен-тарний процес як діелектронна рекомбінація. Між тим, не дивлячись на достаньо велику кількість різних теоретичних методів у сучасній атомній фізиці, більшість з них не спроможна адекватно описати процеси радіайціного і автоіонізаційного розпаду збуджених станів релятивістських атомних систем типу важких атомів, іонів. Суттєве значення має коректне врахування одно-часно релятивістських, квантово-електродинамічних (КЕД) , а також багато-частинкових кореляційних ефектів. Результати розрахунку характеристик атомних процесів на підставі сучасних методів часто відрізняються в декілька разів! Різниця в значеннях сил осціляторів (СО), радіаційних ширин для важких атомів з використанням різних виразів для фотонного пропагатору досягає 5-30% (тобто не виконується принцип калібровочної інваріантності). Для багатьох важливих з точки зору застосувань атомних систем часто частково або зовсім відсутня інформація про їх радіаційні та автоіонізаційні властивості (важкі лужно-земельні атоми, атоми лантаноідів, актіноідів тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗРАХУНОК РАДІАЦІЙНИХ ТА АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДНИХ АТОМІВ І БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ НА ПІДСТАВІ КВАНТОВО-ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок