Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Міфологічний компонент ментальності особистості в культурно-історичній психології

Міфологічний компонент ментальності особистості в культурно-історичній психології

Назва:
Міфологічний компонент ментальності особистості в культурно-історичній психології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,59 KB
Завантажень:
400
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Південноукраїнський державний педагогічний
університет імені К.Д. Ушинського (м. Одеса)
ЯРЕМЧУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА
УДК 159.923.2:82-343(043.3)
Міфологічний компонент
ментальності особистості
в культурно-історичній психології
19.00.01 – загальна психологія, історія психології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Одеса – 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова Міністерства освіти та науки України
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор
Білявський Ілля Григорович,
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова,
завідувач кафедри загальної та соціальної психології.
Офіційні опоненти: академік АПН України,
доктор психологічних наук, професор
Максименко Сергій Дмитрович,
директор Інституту психології
імені Г. С. Костюка АПН України
кандидат психологічних наук, доцент
Симоненко Світлана Миколаївна
кафедра теорії та методики практичної психології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Провідна установа: Інститут соціальної і політичної психології
АПН України
Захист дисертації відбудеться “22” червня 2004 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.03 в Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського
за адресою: 65091, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д.Ушинського за адресою: 65091, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, ауд.14.
Автореферат розісланий “21” травня 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Цибух Л. М.
ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження визначається, насамперед, нагальною потребою науково-зваженого вивчення впливу сучасних системних глобалізаційних процесів на психологічний простір людської життєдіяльності, у виявленні передумов, форм, наслідків інтенсифікації взаємозв’язку між соціокультурними та психологічними феноменами. Різноманіття психокультур лежить в основі багатства людської цивілізації, особливо в епоху глобалізації, у той самий час розходження в плані культурної самобутності, ментальності часто стають причинами криз і конфліктів.
У контексті вироблення нових парадигм психологічного знання, здатних вмістити всю складність позначених процесів, слід оцінити можливості психологічної науки, інвентаризувати її конкретні методи і наробітки. Діалог між етнічними ментальностями, узгодження світоглядних позицій, вироблення певних моделей мультикультурності та поліетнічності постають найважливішими вимогами ХХІ сторіччя. У контексті вивчення ментальності особистості, включаючи її філо- та онтогенетичні складові, інваріантні, усталені та динамічні рівні, прийнятним є формування методологічного простору, декларованого постмодерністською парадигмою знання. Інтегральним поняттям для культурно-історичного підходу, досить ємним для охоплення впливу об’єктивних змін у постмодерністському соціокультурному, інформаційному, економічному, політичному просторі на індивідуальне й етнічне психічне, є ментальність.
Актуальність дисертаційного дослідження полягає в аналізі ментальності як феномену індивідуального та колективного свідомого і несвідомого в культурно-історичному підході: так, предметно-понятійне поле ментальності простежено в наукових вишукуваннях М.Блока, Ж. Ле Гоффа, Л.Февра; М.М.Бахтіна, Л.С.Виготського, А.Я.Гуревича, Г.Д.Гачева, Б.С.Гершунського, Б.Ф.Поршнєва, й українських вчених І.Г.Білявського, Н.В.Роменця; М.Й.Боришевського, В.Т.Куєвди, І.Г.Манохи, В.М.Павленко, М.Пірен, Б.Попова, М.А.Чепи, та дослідників з української діаспори Д.Донцова, О.Кульчицького, Ю.Липи, М.Шлемкевича, В.Яніва.
Дослідження феномену міфу в структурі ментальності зумовило звернення до праць таких дослідників, як К.-Г.Юнг; М.Гайдегер, М.Еліаде, Е.Кассірер, Л.Леві-Брюль, К.Леві-Стросс, Б.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Міфологічний компонент ментальності особистості в культурно-історичній психології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок