Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОТРЕБИ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИХОВАННІ

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОТРЕБИ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИХОВАННІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОТРЕБИ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИХОВАННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,38 KB
Завантажень:
101
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ШИМАНОВИЧ Ірина Вікторівна
УДК 371.134: 37.041
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОТРЕБИ
В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИХОВАННІ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Запоріжжя – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Бердянському державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник - | доктор педагогічних наук, професор
СУЩЕНКО Тетяна Іванівна,
Класичний приватний університет,
професор кафедри управління
навчальними закладами і педагогіки
вищої школи.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
ВАСИЛЬЄВА Марина Петрівна,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди,
професор кафедри інноваційних
педагогічних технологій;
кандидат педагогічних наук, доцент
СЕРЕДА Ірина Валеріївна,
Інститут педагогічної освіти
Миколаївського державного університету
імені В.О.Сухомлинського,
доцент кафедри освітніх технологій.
Захист відбудеться “24” квітня 2008 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .127.04 у Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70 Б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Класичного приватного університету (69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70 Б).
Автореферат розісланий “22” березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.І.Гура
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Глибокі соціальні, духовні й економічні зрушення в контексті Європейського вибору України спонукають до суттєвих змін у системі вищої педагогічної освіти, яка покликана готувати вчителя нової генерації: гуманного, висококомпетентного й конкурентоспроможного, найголовнішою ознакою якого є потреба в постійному неперервному професійному самовдосконаленні й самовихованні, що відображено в “Концепції педагогічної освіти” (1998), Законі України “Про вищу освіту” (2002), Національній доктрині розвитку освіти України XXI століття (2002), Державній програмі “Вчитель” (2002), а також у нормативно-правових актах Болонського процесу.
Теоретичним підґрунтям вирішення цієї проблеми слугують наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників: Б. Ананьєва, Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Максименка, В. М’ясищева, С. Рубінштейна, у яких містяться цінні теоретичні положення психологічного характеру. Окремі педагогічні аспекти проблеми формування потреби вчителя у професійному самовихованні набули подальшого обґрунтування в наукових дослідженнях С. Архангельського, В. Андрєєва, М. Піскунова та ін., якими встановлено, що рушійні сили самовиховання майбутнього вчителя визначаються як зовнішніми соціальними вимогами, так і власним ставленням учителя до цих вимог. Тому самовиховання розглядається науковцями і як діяльність, і як вища форма активності особистості.
Суттєвим результатом сучасних досліджень (І. Беха, І. Зязюна, С. Гончаренка, В. Гриньової, І. Прокопенка, Н. Тарасевич та ін.) є доведення правомірності й можливості формування потреби у професійному самовихованні як невід’ємної та органічної складової професійної підготовки майбутнього вчителя.
Велике значення для підтвердження такого підходу до професійної підготовки вчителя мають теоретичні праці А. Алексюка, Г. Балла, І. Беха, М. Васильєвої, А. Дубасенюк, С. Гончаренка, В. Лозової, В. Лугового, І. Краснощока, С. Малазонія, Н. Ничкало, В. Семиченко, С. Сисоєвої, А. Сущенка, Т. Сущенко, Т. Тихонової, в яких репрезентуються гуманістичні основи професійного самовиховання, зокрема такі його напрямки: особливості самовиховання студентської молоді (Ю. Бабанський, І. Зязюн, А. Калініченко, Н. Кухарєв, І. Середа та ін.), педагогічне керівництво самовиховною діяльністю студентів (Р. Гаріф’янов, С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОТРЕБИ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИХОВАННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок