Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Оцінка вікових структурних змін клітин різних типів за допомогою математичного апарату, створеного на базі теорії нечітких множин

Оцінка вікових структурних змін клітин різних типів за допомогою математичного апарату, створеного на базі теорії нечітких множин

Назва:
Оцінка вікових структурних змін клітин різних типів за допомогою математичного апарату, створеного на базі теорії нечітких множин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,80 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
мІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
Бутенко Олексій Геннадійович
удк: 611-018.1.001.5 (083.3) : 612.67
Оцінка вікових структурних змін клітин різних типів за допомогою математичного апарату, створеного
на базі теорії нечітких множин
14.03.09 - цитологія, гістологія, ембріологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Київ - 2004
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті геронтології АМН України
Науковий керівник:
- доктор біологічних наук Квітницька-Рижова Тетяна Юріївна, Інститут геронтології АМН України, завідувач лабораторії морфології та цитології
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук, професор Яценко Валентин Порфирович, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, завідувач НДЛЦ, Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут”, завідувач кафедри медичної кібернетики та телемедицини
- доктор біологічних наук, професор Дзержинський Микола Едуардович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри цитології, гістології та біології розвитку
Провідна установа: Інститут ендокринології та обміну речовин, АМН України, м. Київ
Захист відбудеться “16“ вересня 2004 р. о 13-30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця (03057, Київ, пр. Перемоги 34).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (03057, Київ, вул. Зоологічна, 1).
Автореферат розісланий “12” серпня 2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук, професор О.М. Грабовой
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Старіння є складним, багатофакторним і внутрішньо суперечливим процесом (C.S. Atwood et all, 2003). Тому при вивченні його структурних проявів виникає ряд труднощів, пов'язаних як із неспецифічністю вікових змін, так і з їхньою гетерогенністю, гетерохронністю і гетеротопністю, що призводить до морфологічно різнобарвної картини (В.В. Фролькис и соавт., 2000). Це ускладнює опис, оцінку і співставлення різноманітних проявів старіння в різних тканинних і клітинних системах, у зв'язку з чим виникає необхідність їхньої уніфікації і стандартизації. Підходи, які є в арсеналі сучасної морфології, не дозволяють ефективно вирішувати завдання, пов'язані з оцінкою глибини і виразності процесу старіння, зіставленням результатів у різних клітинних популяціях, у різних вікових групах, при різних хворобах, на різних етапах їхнього розвитку, при різних експериментальних впливах.
Методи морфометрії в значній мірі підвищують об'єктивність і порівняльність результатів морфологічних досліджень (Г.Г. Автандилов, 1990; В.Л. Исаков, 1990; В.П. Яценко, 1993). Однак далеко не завжди кількісні характеристики здатні правильно відобразити функціональний зміст явища, що реєструється. Важливе значення для вивчення структурних особливостей старіння мають методи функціональної морфології, що дозволили встановити субклітинну локалізацію функцій, а також кореляти між змінами функції і структури, яка виконує цю функцію.
Для об'єктивної оцінки сукупності структурних вікових змін виникла необхідність створення такого інструменту, за допомогою якого можливо було б уніфікувати одиниці оцінки виразності морфологічних, морфометричних, гісто- і ультрацитохімічних змін, звести в один показник результати кількісних вимірів і їхніх якісних характеристик.
Розроблений у лабораторії морфології і цитології Інституту геронтології АМН України метод комплексної морфо-функціональної оцінки (КМФО) структурних проявів старіння заклав підходи до створення такого інструменту (А.С. Ступина и соавт., 1993; Т.Ю.Квитницкая-Рыжова и соавт., 1995). Цей метод став черговим етапом у розвитку морфо-функціональних досліджень старіння, надавши кількісний вираз якісним змінам структури. Однак зручним для дослідників інструментом об’єктивізації морфологічних даних він не став. Метод виявився громіздким і не пристосованим для використання за допомогою обчислювальної техніки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Оцінка вікових структурних змін клітин різних типів за допомогою математичного апарату, створеного на базі теорії нечітких множин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок