Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розробка та удосконалення ресурсозберігаючих технологій одержання тугоплавких легуючих сплавів

Розробка та удосконалення ресурсозберігаючих технологій одержання тугоплавких легуючих сплавів

Назва:
Розробка та удосконалення ресурсозберігаючих технологій одержання тугоплавких легуючих сплавів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,56 KB
Завантажень:
387
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Державний вищий навчальний заклад
«Донецький національний технічний університет»
Григор'єв Станіслав Михайлович
УДК 669.169.6:669.283
Розробка та удосконалення ресурсозберігаючих технологій одержання тугоплавких легуючих сплавів
Спеціальність 05.16.02 «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Донецьк – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Запорізькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий консультант доктор технічних наук, професор
Ревун Михайло Павлович,
Запорізька державна інженерна академія (м. Запоріжжя), професор кафедри «Автоматизоване керування технологічними процесами»
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, старший науко-вий співро-бітник КОСТЯКОВ Володимир Миколайович, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України (м. Київ), провідний науковий співро-бітник відділу процесів плавки та рафінування сплавів;
доктор технічних наук, професор
Харлашин Петро Степанович, Приазовский дер-жавний технічний університет (м. Маріуполь), завідувач кафедри «Металургія сталі»;
доктор технічних наук, професор
маняк Микола Олександрович, Державний ви-щий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (м. Донецьк), завідувач ка-федри «Кольорові метали та конструкційні матеріа-ли».
Захист відбудеться «29» травня 2008р. о 12 годині на засіданні спеціалі-зованої вченої ради Д .052.01 Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, I навч. корпус, малий актовий зал.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого нав-чаль-ного закладу «Донецький національний технічний університет» за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, II навч. корпус.
Автореферат розісланий «24» квітня 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 11.052.01,
д.т.н., проф. О.В. ЯковченкоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. У вітчизняній промисловості до гостро-дефіцитних легуючих елементів варто віднести Мо, W, Co, V, Ni, відсутність яких в державі стримує стійке нарощування обсягів виробництва легованих сталей.
Виробництво легуючих матеріалів на основі Мо й W методом силіко-алюмотермії відзначається нетехнологічністю процесу, високою собівартістю. Технологія практично вичерпала свої можливості у підвищенні ефективності. Недоліки використання FeMo і FеW пов'язані з необхідністю тривалої витрим-ки розплаву для розчинення провідних елементів і усереднення складу сталі.
Становище, що склалося з відходами і наступною переробкою характери-зується низьким ступенем використання дорогих дефіцитних рідких і туго-плавких елементів, а також відсутністю на практиці надійних технологій їхньої утилізації з техногенних відходів. Це, в свою чергу, знижує ефективність ви-робництва металопродукції. Особливо ця проблема загострилася після розриву традиційних зв'язків внутрішньої міжгалузевої кооперації, коли багато вироб-ників легуючих матеріалів залишилися за межами вітчизняної промисловості.
Таким чином, актуальність дисертаційної роботи визначена сучасним станом розвитку спеціальної металургії й виробництвом легуючих матеріалів для неї й, пов'язаної з нею, необхідністю вирішення проблем підвищення яко-сті легуючих матеріалів, ресурсо- і енергозбереження у феросплавному та сталеплавильному виробництвах і підвищення їх ефективності.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота відповідає Національній програмі ресурсо- і енергозбереження, основним напрямкам НДР Запорізької державної інженерної академії, а саме: «Дослід-ження способів використання шлаків виробництва лігатур при одержанні сплавів, використовуваних для легування й розкислення сталей», ДХМЗ, затверджена наказом Мінвузу України № від 31.09.92 «Розробка методу підготовки й введення в сталь легуючих доба-вок, одержуваних на основі техногенних відходів металургійного виробниц-тва» № д/р 0193U035552.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: Розробка та удосконалення ресурсозберігаючих технологій одержання тугоплавких легуючих сплавів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок