Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Типологія факультативних прислівних компонентів речення

Типологія факультативних прислівних компонентів речення

Назва:
Типологія факультативних прислівних компонентів речення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,90 KB
Завантажень:
176
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук України
Інститут української мови
КУХАР Ніна Іванівна
УДК 811.161.2?367
Типологія факультативних прислівних компонентів речення
10.02.01 – українська мова
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі української мови й загального мовознавства Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор філологічних наук, професор ІВАНИЦЬКА Ніна Лаврентіївна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, професор кафедри методики філологічних дисциплін.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України ВИХОВАНЕЦЬ Іван Романович, завідувач відділу історії та граматики української мови Інституту української мови НАН України;
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури ТОВСТЕНКО Вікторія Ростиславівна, Київський національний економічний університет.
 
Провідна установа - Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Рівне.
Захист відбудеться “14” грудня 2005 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України (01001, Київ, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (01001, Київ, вул. Грушевсь-кого, 4).
Автореферат розіслано “13” листопада 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук |
І.А.Самойлова


Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Сучасну граматичну теорію характеризує багатоаспектне вивчення синтаксичних одиниць у взаємозв’язку їхніх формальних, семантичних ознак та функцій, що забезпечує не лише глибоке проникнення у структуру мови, а й виявлення найбільш виразних тенденцій розвитку її як складної системи. Основною синтаксичною одиницею мовної структури є речення, що за сукупністю визначальних характеристик, з одного боку, протиставляється словосполученню, а, з іншого боку, в його теоретичному осмисленні тісно пов’язане із словосполученням та з мінімальною синтаксичною одиницею (компонентом речення).
У дослідженнях синтаксичної структури мови проблеми, пов’язані з вивченням основних синтаксичних одиниць, є центральними і нерідко суперечливими. Саме такою була і залишається проблема членування речення (В.В.Бабайцева, Д.Х.Баранник, Л.С.Бархударов, В.В.Виноградов, І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, А.П.Грищенко, Н.В.Гуйванюк, П.С.Дудик, С.Я.Єрмоленко, А.П.Загнітко, Н.Л.Іваницька, Л.І.Ілія, І.К.Кучеренко, О.П.Лекант, О.С.Мельничук, М.В.Мірченко, М.Я.Плющ, М.І.Степа-ненко, Н.Ю.Шведова, К.Ф.Шульжук).
Нові підходи до вивчення структури простого речення характеризує розгляд його складових з урахуванням сполучувальних властивостей повнозначних слів на рівні словосполучень, що забезпечує об’єктивацію висновків про сутнісну багатоаспектну природу компонента речення. Як результат цього в сучасному українському синтаксисі відбулося чітке розмежування неголовних формально-граматичних компонентів за ознакою їхньої залежності від речення (детермінанти) і від слова (прислівні компоненти). У межах останніх розмежовують обов’язкові прислівні компоненти та факультативні (необов’язкові) прислівні компоненти (І.Р.Вихованець, А.П.Загнітко, К.Г.Городенська, Н.Л.Іваницька).
Актуальність дослідження зумовлена потребою поглибленого вивчення лінгвістичної природи факультативних прислівних компонентів з урахуванням сучасних підходів і напрацювань у цій ділянці синтаксичної теорії, а також відсутністю їх комплексної характеристики.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведене в рамках реалізації наукової програми “Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності” і пов’язане з темою “Абсолютивно-релятивні параметри повно-значних слів української мови і структура речення” (0103U003238), яку опрацьовують у Вінницькому державному педагогічному університеті ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Типологія факультативних прислівних компонентів речення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок