Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

СИСТЕМА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Назва:
СИСТЕМА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,54 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
ПАЛИХАТА Елеонора Ярославівна
УДК 37.046.14: 373.51
СИСТЕМА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО
УСНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
13.00.02 – теорія і методика навчання
(українська мова)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ-2005Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України,
Біляєв Олександр Михайлович,
Інститут педагогіки АПН України, головний
науковий співробітник лабораторії навчання української мови
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Караман Станіслав Олександрович,
Київський міський педагогічний університет
ім. Б.Д.Грінченка, завідувач кафедри теорії і
методики української мови і літератури,
декан філологічного факультету;
доктор філологічних наук, професор
Мойсієнко Анатолій Кирилович,
Київський національний університет
імені Т.Г.Шевченка, завідувач кафедри
сучасної української мови;
доктор педагогічних наук, професор
Хом’як Іван Миколайович,
Рівненський державний гуманітарний університет,
завідувач кафедри методики викладання
і культури української мови.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, кафедра стилістики і культури мови, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться „13” травня 2005 р. о 14.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м.Київ-30, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розіслано „ 4 ” квітня 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.В. Кравець


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми та ступінь дослідження проблеми. Демократичні зміни історичного, політичного й економічного характеру, що відбуваються в державі, зумовлюють створення нових прогресивних технологій виконання експериментальних досліджень у різних галузях науки, зокрема в методиці навчання української мови. Сучасне осмислення проблеми шкільної мовної освіти та шляхів її реалізації створює необхідність підвищення теоретичного і практичного рівнів навчання української мови. Виникає потреба формування людей високої мовленнєвої компетенції, здатних до спілкування в усіх сферах суспільного життя. На це спрямовані Конституція України, Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Закон України “Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти в Україні ХХІ століття, Концепція 12-річної загальної середньої освіти, Державний стандарт навчання української мови, програми з рідної (української) мови для загальноосвітньої школи. Формувати таку особистість, щоб досконало володіла літературною мовою і творчо нею послуговувалася як органічним засобом самоствердження та самовираження, покликана уся система освіти, в основі якої знаходиться школа, зокрема основна її ланка. Мовленнєва компетенція ґрунтується на системних знаннях з рідної мови, засвоєних у школі, відповідних уміннях і навичках, загальнокультурному розвитку учнів – етичному, світоглядному, патріотичному, інтелектуальному.
Основним завданням учителя-словесника є вироблення у школярів умінь і навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях, під час сприймання, відтворення і продукування висловлювань, однаково розвивати усі види мовленнєвої діяльності, акцентуючи увагу зокрема на аудіюванні й говорінні, оскільки їм на уроках мови приділяється менше уваги, ніж читанню і письму.
До найважливіших умов, що складають основу мовленнєвої компетенції учня основної школи, належить здатність адекватно сприймати діалогічне мовлення на слух, вести діалог з додержанням вимог українського мовленнєвого етикету (у дружньому колі, в розмові з однолітками, зі старшими чи з молодшими за віком, у контактному або дистантному спілкуванні).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: СИСТЕМА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок