Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

Назва:
ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,02 KB
Завантажень:
152
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Стукало Олександра Олександрівна
УДК 171: 17.023.31
ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ
Спеціальність 09.00.07 – етика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Аболіна Тетяна Георгіївна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри етики, естетики та культурології.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Аляєв Геннадій Євгенович,
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка,
завідувач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін;
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
Кисельова Оксана Олександрівна,
Інститут філософії імені Г.Сковороди НАНУ,
старший науковий співробітник відділу філософії культури, етики та естетики
Захист відбудеться «10» квітня 2008 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 330.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033,
м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий «» березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Живоглядова І.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Звернення до діалогічної парадигми в етиці обумовлене актуалізацією теми відповідальності, до якої призвели трансформаційні процеси в сучасному суспільстві. Поняття відповідальності набуває ключового значення в культурі, що викликає необхідність його всебічного аналізу - як в межах соціальної етики, так і на рівні особистісного буття.
В процесі формування некласичної етики відбулось подолання традиційної нормативності та зросла увага до життєвого світу людини як джерела істинної моральності, до моральнісного потенціалу особистісного буття. Однією з визначальних ознак людського існування є його діалогічний характер, а це робить можливим пошук нових шляхів обгрунтування належного - через звернення до ситуації безпосередніх людських взаємовідносин.
Здобутки діалогічної етики набувають особливої значущості з огляду на практичні запити щодо формування моральнісної культури постмодерного суспільства. Сучасну індивідуалістично орієнтовану моральну свідомість вже не задовольняє посилання на абсолютні ідеали та апеляція до абстрактних цінностей, що робить неможливою апперцепцію моралі як певного нормативного каркасу поза зверненням до конкретного індивіда, до унікальності людської особистості. Зростання відповідальності людини у всіх сферах життя, підвищення культури спілкування в кінцевому результаті сприяють гармонізації інтерсуб`єктивних відносин людей і стають важливими складовими особистісної самореалізації. Подальше становлення моральнісної культури вимагає врахування вимоги збереження індивідуальної автентичності, передбачає необхідність розвитку особистісного начала людини заради подолання обмеженого індивідуалізму та актуалізації природної здатності людини до відповідальності за Іншого, яка закладена в діалогічному характері її існування. За таких обставин вагомого значення набуває звернення саме до персоналістичного виміру відповідальності, який органічно пов’язаний з діалогічною традицією.
Доцільність дисертаційного дослідження визначається тим, що здебільшого увага дослідників зосереджувалася на розгляді відповідальності як регулятивної категорії, залишаючи недостатньо виявленими її внутрішній глибинний зміст та онтологічну основу. Проблема соціальної відповідальності не може бути конструктивно вирішена поза дослідженням особистісної відповідальності, яка становить предмет діалогічної етики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПЕРСОНАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок