Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві

Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві

Назва:
Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,33 KB
Завантажень:
257
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Тернопільська академія народного господарства
Яцишин Світлана Романівна
УДК 657.47:338.58:687
Облік витрат та процес калькулювання
собівартості продукції у швейному виробництві
Спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Тернопіль – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Тернопільській академії народного господарства
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Лучко Михайло Романович,
Тернопільська академія народного господарства,
проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри
обліку і контролю фінансово-господарської діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Валуєв Борис Іванович,
Одеський державний економічний університет, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Даньків Йосип Якимович,
Ужгородський національний університет,
завідувач кафедри обліку та аудиту
Провідна установа: Київський національний економічний університет
Міністерства науки і освіти України,
кафедра обліку базової підготовки, м. Київ
Захист відбудеться “ 25 ” грудня 2003р. о 14 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.58.082.01 у Тернопільській академії народного господарства за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська 11, ауд. 1219.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільської академії народного господарства за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська 11.
Автореферат розісланий “ 24 ” листопада 2003р.
В. о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, доцент Крупка Я.Д.
Загальна характеристика дисертаційної роботи
Актуальність теми дослідження. Сучасний стан економіки нашої країни потребує докорінної зміни господарського механізму та створення якісно нової системи управління. Вирішити проблему ефективного розвитку та економічного росту підприємств України, зокрема у швейній галузі легкої промисловості, неможливо без удосконалення, насамперед, системи управління витратами та собівартістю продукції. В управлінні виробництвом важлива роль належить бухгалтерському обліку, значне місце в якому займає облік витрат та калькулювання собівартості продукції.
Система обліку витрат завжди була в полі зору вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків. У наукових публікаціях висвітлювалися раціональні пропозиції щодо методики, організації та управління витратами. Серед найбільш важливих слід відзначити праці О.С.Бородкіна, Ф.Ф.Бутинця, Б.І.Валуєва, С.Ф.Голова, З.В.Гуцайлюка, К.Друрі, В.П.Завгороднього, М.В.Кужельного, Ю.Я.Литвина, М.Р.Лучка, Я.В.Меха, Є.В.Мниха, В.Ф.Палія, М.С.Пушкара, В.В.Сопка, В.І.Ткача, Дж.Фостера, Ч.Т.Хорнгрена, М.Г.Чумаченка, А.Яругової та інших. Незважаючи на значні здобутки в дослідженнях цих учених ще низка питань потребує вирішення.
З введенням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків корінним чином змінилися підходи до визнання витрат, розрахунку собівартості, які необхідно врахувати при побудові методики обліку у швейній галузі, оскільки діюча методика бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції не в повній мірі відповідає вимогам ринкової економіки. Недостатньо уваги в ній приділяється питанням автоматизації внутрішньогосподарського обліку, вибору оптимальних баз розподілу непрямих витрат, визначення і застосування методів обліку витрат тощо. Вирішення зазначеного дасть змогу перейти на новий рівень побудови бухгалтерського обліку, підвищити його аналітичність та ефективність в управлінні діяльністю швейних підприємств.
Важливість і недостатнє вивчення вищевикладених проблем, необхідність їх глибокого теоретичного дослідження і практичного обґрунтування для підприємств швейної галузі України визначили вибір теми даної наукової роботи, мету, структуру та напрямки дослідження, обумовили її актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану комплексної науково-дослідної теми кафедри обліку і контролю в невиробничій сфері Тернопільської академії народного господарства “Проблеми обліку і контролю в сучасних умовах господарювання” (номер державної реєстрації – 0102U002564).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок