Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Дислокаційні структури мезорівня та властивості деформованих сплавів на базі заліза та тИтану

Дислокаційні структури мезорівня та властивості деформованих сплавів на базі заліза та тИтану

Назва:
Дислокаційні структури мезорівня та властивості деформованих сплавів на базі заліза та тИтану
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,49 KB
Завантажень:
112
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМіЯ НАУК УКРАїНи
Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України
КОНСТАНТіНОВА
Тетяна Євгенівна
УДК 539:53.9.25:539.7.:539.4/669-1
Дислокаційні структури мезорівня
та властивості деформованих сплавів
на базі заліза та тИтану
01.04.13 - фізика металів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
.
Київ-1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Донецькому фізико-технічному інституті
ім. О.О. Галкіна НАН України
Науковий консультант: доктор фіз.-мат.наук, професор
Токій Валентин Володимирович,
Донбаська державна академія будівництва і архітектури,
керівник секції фізики
Офіційні опоненти: доктор фіз.-мат.наук, професор
Рябошапка Карл Петрович,
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат.наук
Лоцко Діна Василівна,
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України,
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат.наук, професор
Фельдман Едуард Петрович,
Донецький фізико-технічний
інститут ім. О.О. Галкіна
НАН України, зав.відділом
провідна установа: Донецький державний університет,
кафедра фізики твердого тіла
та фізичного матеріалознавства
Захист відбудеться “_24_”_вересня_1999 р. o _10-00__годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.207.01 Інституту про-блем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України за адресою 252142, Київ-142, вул. Кржижанівського,3.
С дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Інсти-туту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України за адресою 252142, Київ-142, вул. Кржижанівського, 3,
Автореферат розіслано “_19_”_серпня_1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 26.207.01 Падерно Ю.Б.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Однією з найбільш актуальних проблем фізики твердого тіла, фізики металів, матеріалознавства та механіки деформованого тіла залишається проблема міцності і пластичності. Не зважаючи на наявні досягнення, що одержано в цій галузі за останні роки, дослідники залишаються все ще досить далеко від всебічного розуміння фізичних процесів, які мають місце при пластичній деформації твердих тіл. Без цього розуміння практично неможливе подальше просування по шляху створення нових та удосконалення вже існуючих матеріалів, обмірковане керування процесами пластичної деформації і фазових перетворень, а також прогнозування межі витривалості реальних матеріалів в умовах їх експлуатації. Довгі роки наука про міцність і пластичність розвивалась за двома основними напрямками. Перший відбивав макроскопічний підхід і був створений на класичній континуальній механіці деформованого тіла. Другий, що розвивався в межах фізики твердого тіла, розглядав пластичну деформацію як процес руху окремих дислокацій (мікроскопічний підхід).
Накопичення експериментальних даних і обмеженість можливості застосування мікроскопічних уявлень привели дослідників до необхідності розгляду пластичної деформації як багаторівневого процесу еволюції дефектів. З’явилися роботи, які присвячені проміжному мезоскопічному рівню формування дефектної структури, виникли уявлення про дисклінації, ротаційну моду пластичності, колективні ефекти в ансамблі дислокацій. З іншого боку, розвиток мікроско-пічних уявлень привів до необхідності врахування мікроструктури і народження мікро- або мезомеханіки матеріалів.
Існуючих до цього часу робіт явно недостатньо для будівництва цілісної картини процесу пластичної деформації матеріалів у взає-мозв’язку з їх властивостями. Особливо це стосується реальних багатокомплексних металевих систем з великою густиною дислокацій.
Тому дослідження в даному напрямку є актуальними і мають змогу стати основою нового напрямку – мезоскопічної фізики міцності і пластичності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає основним напрямкам досліджень Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України, що проводяться протягом останніх 20 років, зокрема напрямкам “Фізика міцності і пластичності” та “Фізика високих тисків”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: Дислокаційні структури мезорівня та властивості деформованих сплавів на базі заліза та тИтану

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок