Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КАЗНА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

КАЗНА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Назва:
КАЗНА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,87 KB
Завантажень:
400
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Ямковий Владислав Іванович
УДК 347.122:351.71
КАЗНА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків - 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор
Запорожець Аркадій Митрофанович,
Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри цивільно-правових дисциплін.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
Дзера Олександр Васильович,
Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, завідувач кафедри цивільного права;
кандидат юридичних наук, доцент
Стефанчук Руслан Олексійович,
проректор з наукової роботи Хмельницького університету економіки та права;
Провідна установа: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України відділення цивільного та підприємницького права (м. Київ).
Захист відбудеться „10” лютого 2007 року о „10” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).
Автореферат розіслано „10” січня 2007 року.
Вчений секретар В.Є. Кириченко
спеціалізованої вченої ради
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Подальша демократизація українського суспільства, становлення України як правової держави та приведення її законодавства до вимог вступу в Європейський Союз, що відображені в Acquis communautaire, не можна уявити без подальшого розвитку правового регулювання цивільних правовідносин. При цьому важливим фактором економічного піднесення нашої країни є свобода здійснення цивільно-правових дій і визнання рівності всіх учасників цивільних правовідносин, у яких держава виступає їх учасником поряд з іншими фізичними та юридичними особами. Тому вдосконалення існуючої та розробка нової нормативно-правової бази щодо регулювання участі держави в цивільних правових відносинах є актуальною науково-практичною проблемою сьогодення.
Аналіз концептуальних засад розвитку цивільного законодавства України, практики його реалізації, цивільно-правовий статус держави в особі державних юридичних осіб дає підстави твердити, що законодавче регулювання цих відносин, особливо становища казни як учасника цивільних правовідносин у вітчизняній науці цивільного права є своєрідною terra incognita. Дане зауваження повною мірою може бути віднесено не тільки до досліджень дореволюційної цивілістики, але й науки цивільного права радянського та пострадянського періоду. Незважаючи на те, що проблеми участі казни у цивільних правовідносинах тією або іншою мірою розроблялися у працях дореволюційних учених-юристів – К.М. Анненкова, В.Б. Єльяшевича, К.М. Кавеліна, Н. І. Лазаревського, Д.І. Мейєра, Г.Ф. Шершеневича тощо, цивілістів радянського періоду – С.М. Братуся, А.І. Беспалової, М.І. Брагінського, А.В. Венедиктова, Р.Й. Халфіної, Р.І. Шенгелія, П.В. Віткявічюса, В.А. Дозорцева, С.М. Корнєєва, Д.М. Генкіна тощо, а також українських вчених – О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.К. Мамутова, Є.О. Харитонова й іншими, є показовим, що було опубліковано лише декілька монографій, присвячених цій проблематиці.
Відсутність належної уваги до проблем участі держави у цивільно-правовому обороті, правового становища її юридичних осіб у ньому як учасників цивільного права, зокрема, у радянський період, може бути пояснена фактичним домінуванням державного сектора в економіці, де держава в цивільному обороті виступала через державні підприємства й установи, що були визнані юридичними особами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КАЗНА ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок