Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Моделювання і інтенсифікація процесів термічного розкладу дисперсного вапняку у обертових печах

Моделювання і інтенсифікація процесів термічного розкладу дисперсного вапняку у обертових печах

Назва:
Моделювання і інтенсифікація процесів термічного розкладу дисперсного вапняку у обертових печах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,48 KB
Завантажень:
445
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТІТУТ»
КАНСО ВІССАМ АЛІ
УДК .047.45.661.2/6.001.2
Моделювання і інтенсифікація процесів термічного розкладу дисперсного вапняку у обертових печах
Спеціальність 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі хімічної техніки та промислової екології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, м. Харків
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Шапорев Валерій Павлович
НТУ«ХПІ» – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедрою хімічної техніки та промислової екології
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Семенишин Євген Михайлович
Національний університет «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України, професор кафедри
хімічної інженерії
 
кандидат технічних наук, доцент
Посторонко Анатолій Іванович
Українська інженерно-педагогічна академія Міністерства освіти і науки України, м. Слов’янськ, завідувач кафедрою хімічної технології неорганічних речовин
Захист відбудеться «5» червня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Автореферат розісланий 5.05.2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К. Тимченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Багато сучасних хімічних і суміжних виробництв в технологічних процесах використовують вапняк і його продукти випалювання – вапно. Наприклад, виробництво кальцинованої соди, будівельних матеріалів та інші. В багатьох виробничих процесах вищеозначені реагенти проходять технологічний цикл і виділяються у виді відходів – дисперсні шлами або пил. Вищеозначені відходи нагромаджуються в шламонакоплювачах, териконах та інших місцях. Останні займають сотні гектарів орних земель, а, крім того, є екологічно небезпечними об’єктами. В даний час у всесвітній практиці поставлена задача організації рециклінгу вапняних відходів з їх утилізацією і промисловою переробкою. Реалізація цієї задачі забезпечить зниження витрат початкової сировини, збільшить конкурентну спроможність виробництв, забезпечить суттєве підвищення рівня санітарно-епідеміологічного стану довкілля. Враховуючи специфіку властивостей вапнякових відходів, основним технологічним процесом, що покладений в основу рециклінгу, є сушіння і випалювання відходів у обертових печах.
В відомих публікаціях щодо процесу випалювання дисперсних вапнякових відходів відсутні: системний аналіз процесу, недостатньо коректно розглянуті питання руху матеріалу в печі, умови тепло- масопереносу, а також відсутні дослідження щодо динаміки процесу випалювання і його математичного опису. Визначення цих питань дає можливість науково обґрунтовано підійти щодо параметрів процесу випалювання і на основі математичного опису процесу забезпечити удосконалення конструкції печі, підвищити продуктивність обладнання і якість продукту випалювання, а також зменшити енергоємність процесу. Тому дослідження процесу випалювання дисперсних вапнякових відходів є актуальними і мають суттєве економічне і народногосподарське значення, що визначило напрям дисертаційного дослідження.
Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ» відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри:– «Розробка концепцій і нових технологій рекультивації полігонів і переробки промислових і побутових відходів». Здобувач брав участь у виконанні госпдоговору «Технічні заходи, напрямки на зниження собівартості 1 т соди кальцинованої» (ВАТ «Кримський содовий завод»), та договору про науково-технічне співробітництво з фірмою «Karzonn engineering Contracting» (Республіка Ліван).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Моделювання і інтенсифікація процесів термічного розкладу дисперсного вапняку у обертових печах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок