Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Комплексна система автоматизації технологічних процесів виготовлення механізованих кріплень

Комплексна система автоматизації технологічних процесів виготовлення механізованих кріплень

Назва:
Комплексна система автоматизації технологічних процесів виготовлення механізованих кріплень
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,18 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Джербі Мохамед Шамседдін Б.Алі
(Туніс)
УДК 622. 232. 72
Комплексна система автоматизації технологічних процесів виготовлення механізованих кріплень
Спеціальність 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Донецьк – 2001г.
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор
Спорихін Віктор Якович,
професор кафедри "Автоматизовані системи управління" Донецького національного технічного університету, м. Донецьк.
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, с.н.с.
Сілаєв Віктор Іванович,
професор кафедри "Менеджмент у виробничій сфері" Донецької державної академії управління, м. Донецьк
кандидат технічних наук, с.н.с.
Демченко Микола Петрович,
зав. лабораторією державного підприємства " Науково – технічний центр проблем енергозбереження" м. Донецьк
Провідна установа: | Національна гірнича академія України, кафедра “Автоматизація виробничих процесів”
Міністерства освіти і науки України
м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться “ 15 ” листопада 2001р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К11.052.03 Донецького національного технічного університету за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58, корп.1, ауд. 201.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного технічного університету за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58, корп.2.
Автореферат розісланий “ 08 ” жовтня 2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради К11.052.03,
кандидат технічних наук, доцент | Мокрий Г.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і ступінь дослідження тематики дисертації. Випуск у задані тер-міни не-обхідної кількості очисних комплексів для механізації видобутку вугілля визначається можливістю виготовлення механізованих кріплень і потребує інтен-сифікації їх ви-робництва на основі автоматизації дискретно-безперевних техноло-гічних процесів. Ав-томатизація технологічних процесів виготовлення кріплень являє собою складну нау-ково-технічну проблему, у рішенні якої беруть участь колективи науково-дослідних, конструкторських, технологічних інститутів і проектних організацій, вищих навчальних закладів, заводів вугільного машинобудування, у тому числі шахтної автоматики.
Комплексна автоматизація дозволяє підвищити ефективність виробничогосподарсь-кої діяльності об'єктів що управляються, за рахунок мобілізації їх внутрішніх резервів. Розробка і впровадження систем автоматизації з використанням математичних методів і моделей для автоматизації процесів опрацювання технологічної інформації на основі новітніх технічних засобів і інформаційних технологій супроводжується зміною рівня організації і технології управління у результаті рішення управлінських задач, що під-вищують синхронізацію технологічних процесів і знижують час циклу виготовлення лавокомплекту вуглевидобувного комплексу.
Поява нових обчислювальних машин і програмного забезпечення висувають актуа-льні дослідницькі задачі, пов'язані з алгоритмізацією управління технологічними проце-сами, обгрунтуванням структури локальних обчислювальних систем (ЛОС) у складі ін-тегрованої системи управління підприємством, розвитком методів і засобів моделю-вання технологічних процесів, забезпеченням випуску необ-хідної кількості механізова-них кріплень у задані терміни на основі систем автома-тизації управління виробництвом.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати даної дисерта-ційної роботи використані кафедрою “Автоматизовані системи управ-ління” Донецького національного технічного університету при виконанні держ-бюджетної теми Н-3-97 “Об-грунтування і створення комп'ютерних систем опра-цювання інформації, управління і ді-агностики для наукової і навчальної роботи”.
Метою роботи є інтенсифікація і підвищення ефективності виробництва кріплень за рахунок створення комплексної системи автоматизації управління техно-логічними про-цесами виготовлення механізованих кріплень на основі дослідже-ння багаторівневої дискре-тно-безперевної системи, параметри якої змінюються в просторі і часі, з використанням теорії випадкових процесів і імітаційного моде-лювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Комплексна система автоматизації технологічних процесів виготовлення механізованих кріплень

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок