Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ`Я ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ У РЕГІОНІ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ

Загрузка...

ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ`Я ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ У РЕГІОНІ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ / сторінка 3

Назва:
ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ`Я ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ У РЕГІОНІ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,35 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Особистий внесок здобувача. Автором була дана гігієнічна оцінка якості об’єктів навколишнього середовища Донбасу. Пошукач провів досліди, збір, статистичну обробку та аналіз матеріалу, виявив основні закономірності формування загального та репродуктивного здоров'я дівчат підліткового віку, розробив принципи первинної, вторинної та третинної профілактики хвороб серед даної категорії населення, використовуючи особисті ідеї.
Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації доповідалися і обговорювалися на трьох науково-практичних конференціях: “Актуальные проблемы медицины Донбасса” (Донецьк, 1996); “Актуальні проблеми охорони здоров'я дітей і підлітків” (Харків, 1997), присвячена 75-річчю Українського науково-дослідного інституту охорони здоров'я дітей і підлітків; “Здоров’я школярів на межі тисячоліть” ( Харків, 2000).
Підсумки дослідження були представлені на міжкафедральній нараді гігієнічних кафедр ДонГМУ ім. М.Горького (2000 р.).
Публікації. Матеріали опубліковані в 12 друкованих працях, серед яких 5 журнальних статтей, 3 статті в збірниках наукових тез, 4 методичні рекомендації.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація написана українською мовою, викладена на 148 сторінках машинописного тексту і складається зі вступу, аналітичного огляду літератури, розділу, що стосується вибору об’єктів і методів дослідження, 8 розділів результатів особистих досліджень і їх обговорення, заключення, висновків, списку використаної літератури, що містить 132 джерела (з яких 93 - вітчизняних і країн СНД, 39 - іноземних) і додатку. Текст дисертації ілюстрований 2 малюнками та 73 таблицями.
ЗМІСТ РОБОТИ
Методика та обсяг дослідження. Для характеристики закономірностей патології вивчалася захворюваність підліткового і юнацького населення Донбасу. Вивчення проводилося за даними обліково-звітних документів медичних установ і матеріалів обласних і міських статистичних органів Донецької області. Спостереженнями охоплено 24 міста і 16 сільських районних центрів. Захворюваність вивчалася за останні 5 років. Усього проаналізовано біля 240000 випадків захворювань міського і 80000 випадків захворювань сільського підліткового населення. Для оцінки окремих видів акушерсько-гінекологічної захворюваності дівчат проводилося викопіювання даних з медичних форм поліклінік і жіночих консультацій Донбасу. Таким чином проаналізовано 1200 випадків захворювань.
Проведено морфофункціональне обстеження 200 юних пацієнток, які знаходилися під спостереженням в жіночих консультаціях і акушерських стаціонарах. На основі значень, отриманих морфофункціональних показників визначалися типи функціонального стану організму дівчат. Для інтегральної оцінки функціонального стану дівчат-підлітків використовувалася вдосконалена нами методика Е.Б.Яковлєвої “Определение типов индивидуальных реакций”. При цьому дівчат відносили до I і II типу функціонального стану. Для оцінки преморбідних (дезадаптаційних, донозологічних) станів організму дівчат використовувалася методика Баєвського. Оцінка донозологічних станів доповнювалася дослідженнями гормонального статусу дівчат. Проводилися біохімічні дослідження: визначалися електроліти (Na - в слині, сечі, крові; K - в сечі і крові), глюкоза крові, загальні ліпіди, холестерин, тригліцериди. Отримані дані оброблялись на ЕОМ - Pentium-166MMX за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel`97.
Умови і режим життєдіяльності дівчат-підлітків вивчався соціологічним методом за допомогою спеціально розробленої анкети. Анкетовано 3000 дівчат-підлітків, які проживають в містах Донецької області (Донецьк, Макіївка, Горлівка, Маріуполь, Новоазовськ та інші.).
Гігієнічна оцінка повітряного середовища вивчалася за даними стаціонарних постів спостереження Державного комітету по гідрометеорології і контролю природного середовища, санітарно-гігієнічних лабораторій установ Державного санітарно-епідеміологічного нагляду. У відібраних пробах атмосферного повітря визначалася концентрація зважених часток, окису вуглецю, окису заліза, фосфорного і сірчистого ангідридів, двоокису і окису азоту, сірководню, фтористого водню, вуглецю, ртуті, свинцю, марганцю, цинку, кислот (синільної, соляної, сірчаної), фенолу, аміаку, фторидів.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ГІГІЄНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ`Я ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ У РЕГІОНІ З НЕСПРИЯТЛИВИМИ ЕКОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок