Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПОЛТАВЩИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПОЛТАВЩИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

Назва:
МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПОЛТАВЩИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,36 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна музична АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ім. П. І. Чайковського
Литвиненко Алла Іванівна
УДК 78. (477)
МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПОЛТАВЩИНИ
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТАХ
РЕГІОНАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
Спеціальність 17.00.01 – Теорія та історія культури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури і туризму України.
Науковий керівник: РОЖОК Володимир Іванович,
доктор мистецтвознавства, професор
Національна музична академія України
імені П. І. Чайковського, ректор (Київ)
Офіційні опоненти: КОРНІЙ Лідія Пилипівна,
доктор мистецтвознавства, професор,
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології імені М. Т. Рильського НАН України,
провідний науковий співробітник (Київ)
ВОЛКОВ Сергій Михайлович,
кандидат мистецтвознавства в. о. доцента
Київське вище державне музичне училище
імені Р. М. Глієра, директор (Київ)
Провідна установа: Харківський державний університет мистецтв
імені І. П. Котляревського, кафедра історії і теорії
світової та української культури (Харків)
Захист відбудеться __29__ березня 2006 року о 16 год. на засіданні спеціалі-зованої вченої ради Д.26.005.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового-ступеня доктора наук у Національній музичній академії України імені П. І. Чай-ков-ського за адресою: 01001, Київ, вул. Архітектора Городець-кого, 1-3/11, 2-й поверх, ауд. 36.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського за адресою: 01001, Київ, вул. Ар-хі-тек-то-ра Городець-кого, 1-3/11.
Автореферат розісланий __10__ лютого 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат мистецтвознавства, доцент І. М. Коханик


Загальна характеристика дисертації
Актуальність теми. Процес національної самоідентифікації на сучасному етапі вимагає осмислення української культури як оригінальної і самодостатньої, цілісне відтворення якої неможливе без докладного дослідження окремих регіонів країни. Лише за такого підходу національна культура сприй-матиметься як унікальне явище, як окрема культурологічна система в контексті світової. Тож дослідження української культури загалом і музичного мистецтва зокрема крізь призму регіональних особливостей сьогодні є досить актуальним.
Процес вивчення культури України у різних аспектах регіональної проблематики лише розпочався. У період формування вітчизняної методологічної бази історіо-гра-фіч-ний і джерелознавчий характер дисертаційного дослідження є оптимальним, оскільки саме через докладне вивчення першоджерел відкриваються можливості для подальшого науково-теоретичного осмислення культури регіону й України загалом.
На сучасному етапі із застосуванням джерелознавчого підходу активно досліджуються культурні традиції регіонів Західної України (Прикарпаття, Закарпаття, Волинь, Поділля), музична культура окремих міст – Львова, Перемишля, Галича, Острога (Я. Бондарчук, Б. Водяний, Н. Костюк, Л. Мороз, І. Не-бесник, М. Новосад, О. По-по-вич, Т. Росул, О. Сем-чишин-Гузнер, М. Че-ре-па-нін, П. Шиманський, М. Фіголь). Тематика нау-кових праць охоплює як особ-ливості художнього життя регіону загалом, так і проблеми розвитку ок-ре--мих галузей мистецтва – інструментального виконавства, хорової культури, му-зич-ної педагогіки й освіти, сценічної хореографії (Ю. Волощук, Р. Ду-дик, В. Пас-тух, Л. Проців, Т. Старух). Такий широкий спектр робіт з істо-рії роз-ви-т-ку галицької музичної культури дав можливість науковцям підняти-ся на якісно новий рівень в осмисленні мистецьких процесів регіону (Л. Ки-я-нов-ська).
Не менш досліджений і південь України (Е.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ПОЛТАВЩИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В АСПЕКТАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок