Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ШКОЛІ (30-і роки ХІХ ст. – 90-і роки ХХ ст.)

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ШКОЛІ (30-і роки ХІХ ст. – 90-і роки ХХ ст.)

Назва:
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ШКОЛІ (30-і роки ХІХ ст. – 90-і роки ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,93 KB
Завантажень:
399
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
ЖУКОВСЬКИЙ Василь Миколайович
УДК 371.2.034 (73) (091)
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
В АМЕРИКАНСЬКІЙ ШКОЛІ
(30-і роки ХІХ ст. – 90-і роки ХХ ст.)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України.
Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор,
академік АПН України
ЄВТУХ Микола Борисович,
АПН України, академік-секретар Відділення
педагогіки і психології вищої школи
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор,
академік АПН України
БЕХ Іван Дмитрович,
Інститут проблем виховання
АПН України, директор;
доктор педагогічних наук, професор
КЕМІНЬ Володимир Петрович,
Дрогобицький державний педагогічний
університет ім. Івана Франка, декан факультету
романо-германської філології;
доктор педагогічних наук, професор
РУСНАК Іван Степанович,
Чернівецький національний університет
ім. Юрія Федьковича, завідувач кафедри
педагогіки і методики початкового навчання,
декан педагогічного факультету
Провідна установа: Харківський державний
педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди,
кафедра історії педагогіки та порівняльної
педагогіки, Міністерство освіти і науки України,
м. Харків
Захист відбудеться “12” лютого 2004 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м.Київ, вул.Артема, 52-д.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, м.Київ, вул.Артема, 52-д).
Автореферат розісланий “ 9” січня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Березівська Л.Д.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації усіх сфер життя, до якого все більше прилучається Україна, особливо загострюється суперечність між глобальним (світовим) і локальним (національним), тому українська спільнота повинна подбати про те, як стати громадянами світу, не втративши власної самобутності. Стратегічні завдання реформування українського шкільництва нині мають бути пов’язані з осмисленням світової педагогічної спадщини і кращих зразків модернізації національних систем освіти й виховання в умовах нових соціокультурних орієнтацій у житті світового співтовариства на початку ХХІ століття.
З іншого боку, соціалізація сучасної молоді проходить в умовах глибокої цивілізаційної кризи, яка носить міжнародний характер. У цій ситуації надзвичайної ваги набувають зусилля, спрямовані на пошуки шляхів її подолання.
Провідними завданнями соціалізації молоді в сучасному шкільництві є формування громадянина держави, певної регіональної спільноти й громадянина світу. Експертами ради Європи розроблений кодекс виховних цінностей, схвалений як керівництво до дії в умовах мультикультурного суспільства, що включає ставлення людини до себе, до суспільства та довкілля, її стосунки з іншими людьми. Концепція виховання у дусі “загального блага” ставить перед школою завдання прищеплення молоді базових цінностей: порядності, толерантності, дисциплінованості, готовності прийти на допомогу, уміння співпрацювати з іншими, мужності тощо.
Прагнучи збудувати правове демократичне суспільство й інтегруватися у європейську й світову спільноту, Україна для досягнення цієї мети повинна володіти надбаннями світової культури й загальнолюдськими цінностями, виховувати високоморальних людей, які здатні до міжкультурної взаємодії та співпраці і керуються глибоким почуттям відповідальності за долю своєї країни та її соціально-економічний розквіт. На сучасному етапі реформування та розбудови системи національної освіти й формування свідомості людей важливого значення набувають наукові пошуки вітчизняних дослідників у галузі теорії й практики морально-етичного виховання.
Вихідні концептуальні засади формування свідомого і духовно багатого громадянина України ґрунтуються на засадах таких нормативних документів, як Національна доктрина розвитку освіти, Закон України “Про охорону дитинства”, Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, а також на основних міжнародних документах ЮНЕСКО, МОП (Декларація принципів толерантності, схвалена Генеральною конференцією ЮНЕСКО на ХХVIII сесії, 1995; матеріали Міжнародної конференції з освіти в межах 45-ї сесії ЮНЕСКО, 1996; Доповідь міжнародної Комісії з освіти ЮНЕСКО для ХХІ століття, 1996; Всесвітня доповідь з освіти “Вчителі і навчання у світі, що змінюється”, 1998 тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Реферат на тему: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ШКОЛІ (30-і роки ХІХ ст. – 90-і роки ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок