Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОБЛЕМА СМЕРТІ В РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ

ПРОБЛЕМА СМЕРТІ В РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ

Назва:
ПРОБЛЕМА СМЕРТІ В РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,84 KB
Завантажень:
150
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Прусова Марія Олександрівна
УДК 882.09 – 1
ПРОБЛЕМА СМЕРТІ В РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ
10.01.02 – російська література
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації не здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Сімферополь–2001


Дисертацією е рукопис.
Робота виконана в Таврійському національному університеті ім. В.І.Вернадського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Казарін Володимир Павлович, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, завідувач кафедри російської та зарубіжної літератури
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Фрізман Леонід Генріхович, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, завідувач кафедри світової літератури;
кандидат філологічних наук, доцент Емерсуїнова Нурія Каримівна. Запорізький державний університет, доцент кафедри зарубіжної літератури.
Провідна установа; Донецький національний університет, кафед-ра російської літератури Міністерства освіти і науки України, м. Донецьк
Захист відбудеться 13 березня 2001 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.05 Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 4).
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 4)
Автореферат розіслано 12 лютого 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.В.Лавров


1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Ставлення до смерті характеризує епоху (її куль-турний рівень, уподобання та характер). Найточнішою характеристи-кою емоційного і морального стану російського суспільства пер-шої половини XIX століття є романтичне уявлення про смерть. Романтики оспівували Смерть як велику таїну вічності і як ча-рівний світ возз'єднання душ.
Дореволюційне літературознавство розглядало смерть серед інших явищ буття, описуваних літературою. В радянський пе-ріод літературні аспекти смерті порушувалися мимохідь, зокре-ма під час аналізу так званої філософської лірики, в окрему тему ці про-блеми не виділялися. Дисертація відроджує традиції дореволюційного літературознавства і філософії: роз-глядати смерть як категорію культури, а ставлення до смерті як части-ну світогляду людини певного історичного періоду.
Помітний внесок в освоєння проблеми смерті в російській поезії першої половини XIX століття може зробити і дане досл-ідження. Передовсім цією обстави-ною і визначається акту-альність обраної теми.
Здавалося б, ця тема потребує осмислення її в релігійному аспекті. Однак релігійний підхід у дисер-тації відсутній. Це не випадково. В ортодоксальному розумінні російські поети пер-шої половини XIX століття релігійними не були, за винятком В.А.Жуковського. Окремі випадки релігійного осмис-лення дея-ких мотивів теми смерті зустрічаються в по-етичних творах да-ного періоду і про них буде сказано в роботі, проте в цілому російський романтизм сягає корінням у цивілізацію Західної Європи: через європейський романтизм, західне Середньовіччя - в ан-тичність. Тому російська романтична поезія розгля-даєть-ся в рамках західноєвропейської культурної тра-диції.
Дореволюційне літературознавство ставило перед собою зав-дання пояснити підвищену увагу романтич-ної поезії до теми смерті. Праці І.М.Розанова, А.М.Веселовського, М.Стороженка, Л.Майкова, С.А.Андрієвського, Д.С.Мережковського, присвя-чені дослідженню творчості як окремих поетів, так і поезії пер-шої половини XIX століття в цілому, зробили серйозний внесок у розробку “філософії смерті” російської літератури.
В радянському літературознавстві порушувалися деякі ас-пекти цієї багатогранної теми. Ми маємо цікаві спостереження і коментарі творів, що змальовують смерть, у працях Г.О.Гуковського, Л.Я.Гінзбург, М.Ю.Лотмана, В.С.Непомнящого, С.О.Фомичова. Але, в основному, розглядалися особливості поетики окре-мих творів. “Філософією смерті” радянська наука не зай-малася, й інтерес до теми відроджується тільки те-пер.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ПРОБЛЕМА СМЕРТІ В РОСІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок