Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською мовою: Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.)

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.) / сторінка 13

Назва:
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,48 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
10.–2003. – С. 45–51.
7. Донченко М.В. Позааудиторна робота студентів як складова їх професійно-педагогічної підготовки. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень “2003”. Том 30. педагогіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 34–35.
8. Донченко М.В. Виховні можливості студентської групи.// Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених за 2002 р. -– Харків: “ОВС”, 2003.- С.51-52.
9. Донченко М.В. Особливості позааудиторної роботи у вищих навчальних педагогічних закладах України. // Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб.–2004.–С.25-29.
Анотації
Донченко М.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.). – Рукопис.
Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. сковороди, Харків, 2004.
У дослідженні на основі аналізу широкого кола джерел вперше цілісно досліджено досвід професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у позааудиторній роботі у ВПНЗ України у другій половині ХХ ст.; виявлено основні етапи становлення й розвитку позааудиторної роботи: 50-60-ті рр., 70-80-ті рр., 90-ті рр..; розкрито головні напрями, за якими здійснювалася позааудиторна робота: соціокультурний, художньо-естетичний, науково-дослідний і природничий, конкретизовано види і форми позааудиторної діяльності студентів та схарактеризовано їх змістовний компонент. Подальшого розвитку набуло розкриття сутності професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів та специфіки студентської групи як середовища професійного зростання майбутнього педагога з урахуванням соціально-економічних перетворень. У процесі наукового дослідження узагальнено досвід професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів ВПНЗ України (Київського, Харківського, Луганського, Вінницького, Херсонського, Полтавського, Кіровоградського, Запорізького та ін.) і виявлено освітньо-виховні можливості позааудиторної роботи.
Ключові слова: професійно-педагогічна підготовка, майбутні вчителі, позааудиторна робота, естетичне виховання, природоохоронна робота, науково-дослідницька діяльність.
Донченко М.В. Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей во внеаудиторной работе в высших учебных педагогических учреждениях Украины (вторая половина ХХ ст.). – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Харьковский государственный педагогический университет им. Г.С. Сковороды, Харьков, 2004.
В диссертации впервые осуществлёно целостное исследование опыта профессионально-педагогической подготовки будущих учителей во внеаудиторной работе ВУПЗ Украины во второй половине ХХ века; выявлено три основных её этапа; конкретизированы виды и формы внеаудиторной деятельности студентов (эстетическая, природоохранная, научно-исследовательская), а также охарактеризован их содержательный компонент.
Дальнейшее развитие получило определение сущности профессионально-педагогической подготовки, специфики студенческой группы, как среды профессионального роста будущего педагога, и образовательно-воспитательные возможности внеаудиторной работы. В работе раскрыты виды и формы внеаудиторной деятельности студентов и охарактеризовано их содержание.
В ходе исследования определены роль и место внеаудиторной работы в контексте профессионально-педагогической подготовки будущих учителей; раскрыты основные особенности внеаудиторной работы со студентами, как неотъемлемой части учебно-воспитательного процесса и важной составляющей формирования личности будущего педагога. Показано, что внеаудиторная работа осуществляется в специфических формах, позволяет в большей степени раскрыть талант и способности студентов, формирует их активную гражданскую позицию в обществе и реализует один из видов социально-гражданской деятельности – самоуправление.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок