Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.)

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.) / сторінка 3

Назва:
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,48 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Джерелознавчу базу дослідження становили постанови і розпорядження Міністерства народної освіти; навчально-методична документація 50-90-х рр.., монографічна література досліджуваного періоду; звіти про науково-дослідну роботу ВНПЗ України (Харківського, Житомирського, Криворізького, Полтавського, Вінницького педагогічних університетів); збірники наукових праць вищих навчальних педагогічних закладів з проблем підготовки студентів до професійно-педагогічної діяльності в позааудиторній роботі; матеріали періодичних видань (“Alma Mater”, “Вестник высшей школы”, “Проблеми вищої школи”, “Студентський меридіан” та ін.); матеріали архівів: Центрального державного архіву вищих органів влади управління України (ЦДА ВОВУ України) фонд 166 “Міністерство освіти УССР”; фонд 4698 “Українське товариство охорони природи”; Державний архів Харківської області фонд Р-4293 “Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди”, поточного архіву Міністерства освіти України, а також матеріали Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, Харківської наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, наукової бібліотеки Харківського національного університеті ім. В.Н. Каразіна.
Наукова новизна й теоретичне значення одержаних результатів дослідження полягають у тому, що вперше цілісно досліджено досвід професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у позааудиторній роботі вищих педагогічних навчальних закладів України в другій половині ХХ ст..
Конкретизовано види і форми позааудиторної діяльності студентів (естетична, природоохоронна, науково-дослідна) та схарактеризовано їх змістовий компонент.
Подальшого розвитку набуло розкриття сутності професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, визначення професійно-педагогічної спрямованості позааудиторної роботи, та специфіки студентської групи як середовища професійного зростання майбутнього педагога з урахуванням соціально-економічних перетворень.
Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці спецкурсу для магістрів “Організація позааудиторної роботи у ВНПЗ”. Матеріали дослідження використовувалися в роботі інституту кураторів Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, в курсі “Методика виховної роботи”.
Проаналізований та узагальнений досвід організації позааудиторної роботи у вищих навчальних педагогічних закладах України може бути використаний у процесі організації виховної роботи зі студентами, а також під час написання курсових та дипломних робіт у вищих педагогічних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.
Вірогідність результатів дослідження забезпечена методологічним обґрунтуванням вихідних позицій дослідження, системним аналізом теоретичного й емпіричного матеріалу, застосуванням методів, адекватних меті та завданням дослідження, опорою на принципи історизму, об’єктивності, науковим аналізом фактологічного матеріалу в історико-генетичному, порівняльно-історичному, логічному аспектах; упровадженням результатів дослідження у практику роботи вищих педагогічних закладів.
Зв’язок роботи з науковими планами й темами. Дисертацію виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри порівняльної педагогіки та історії педагогіки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди “Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних закладах”. Тема дисертаційного дослідження затверджена радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні 29 квітня 2002 року (протокол №4).
Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дослідження доповідались та обговорювались на засіданнях кафедри історії педагогіки й порівняльної педагогіки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (2001-2003рр.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Молоді науковці” (м. Харків, 2002р.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Освітянський дороговказ у майбутнє” (м. Харків, 2002р.), на ІІ міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень 2003” (м.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок