Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.)

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.)

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,48 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди
Донченко Марина Володимирівна
УДК 378.14(09) (477)
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України
(друга половина ХХ ст.)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий курівник: доктор педагогічних наук, професор,
член – кореспондент АПН України
Троцко Ганна Володимирівна,
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди, проректор, завідувач кафедри
історії педагогіки та порівняльної педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
член – кореспондент АПН України
Шевченко Галина Павлівна,
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, завідувач кафедри педагогіки;
кандидат педагогічних наук, професор
Сипченко Валерій Іванович,
Слов’янський державний педагогічний університет,
завідувач кафедри педагогіки.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки, м. Кіровоград.
Захист відбудеться “24червня 2004 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04. Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за адресою: 61078, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. №216.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за адресою: 61168, Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. № 215-В.
Автореферат розісланий “22 травня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Золотухіна С.Т.


Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Важливою умовою політичного, економічного та духовного розвитку сучасного суспільства є реформування вищої педагогічної школи, яка забезпечує підготовку компетентних, конкурентноздатних спеціалістів. Зазначене зумовлює розробку науково-обґрунтованих концепцій, моделей, систем професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів.
Одним із варіантів розв’язання цієї проблеми є звернення до накопиченого в Україні освітянського досвіду, ґрунтовне вивчення, об’єктивна оцінка і творче осмислення якого допоможе впровадженню кращих надбань вищої школи в сучасну педагогічну теорію і практику.
Формування особистості майбутнього вчителя, як відомо, відбувається як у процесі навчання, так і в позааудиторній роботі, яка є складником його професійно-педагогічної підготовки. Саме вона сприяє прищепленню інтересу в студентів до обраної професії, розвитку вмінь та навичок самостійної роботи, стимулює прагнення їх до творчого пошуку, оволодіння рефлексією власної діяльності тощо.
Як свідчить аналіз науково-педагогічної літератури та архівних матеріалів, саме в другій половині ХХ ст. відбувається розквіт позааудиторної роботи у ВНПЗ України, а організація виховної роботи набуває статусу надзвичайно актуальної педагогічної проблеми. Так, питання професійно-педагогічної підготовки студентів у ВНЗ розкрито в працях О.Абдулліної, Л.Кондрашової, Н.Кузьміної, О.Мороза, Н.Половникової, В.Семиченко, В.Сластьоніна, Г.Троцко, Н.Хміль, О.Щербакова та ін.
Питання сутності, форми й методи організації позааудиторної виховної роботи у вищих закладах освіти України були відображені в працях Ю.Азарова, І.Білої, М.Болдирєва, В.Буряк, С.Вітвицької, А.Глузмана, Л.Кондрашової, О.Кобрія, Л.Лисенко, Г.Троцко, М.Чепіль та ін.
Особливу значущість для нашого дослідження мали праці Л.Кондрашової і Г.Троцко, в яких проаналізовано позитивний вплив позааудиторних заходів на розвиток особистості майбутнього педагога, схарактеризовано професійно-педагогічну спрямованість таких позааудиторних заходів як диспути, вечори, прес-конференції, “круглі столи” та ін., визначено концепцію професійно орієнтованої організації навчально-виховного процесу в педагогічних закладах та її компоненти, а також доведено, що професійно орієнтована підготовка студентів до виховної діяльності є складною, цілісною системою, головна мета якої – забезпечення готовності майбутніх учителів до виховної роботи.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок