Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТАХ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТАХ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,29 KB
Завантажень:
62
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
“ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК”
ЛЮБЧИЧ Олександр Григорович
УДК 633.173:631.84:631.4
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТАХ
06.01.09 – рослинництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному науковому центрі “Інститут землеробства Української академії аграрних наук” протягом 2000-2004 рр.
Науковий керівник: | кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
ДРАГАН Микола Іванович,
ННЦ “Інститут землеробства УААН”,
провідний науковий співробітник лабораторії інтенсивних технологій зернобобових, круп'яних і олійних культур
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор
ЛИХОЧВОР Володимир Володимирович,
Львівський державний аграрний університет Мінагрополітики України,
професор кафедри рослинництва і луківництва
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
КОЛІСНИК Сергій Іванович,
Інститут кормів УААН,
завідувач лабораторії технологій вирощування зернобобових культур
Захист відбудеться “27” лютого 2008 р. о “10” годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 при ННЦ “Інститут землеробства УААН”
Відгуки на автореферат у двох примірниках, завірені печаткою, просимо надсилати за адресою: Україна, 08162, смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області, ННЦ “Інститут землеробства УААН”, вченому секретареві Спеціалізованої вченої ради.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ННЦ “Інститут землеробства УААН”.
Автореферат розісланий “24” січня 2008 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук | Л.О. Кравченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
За посівною площею в світовому землеробстві просо займає шосте місце серед зернових культур. Загальна посівна площа його становить понад 50 млн. га. На Україні просо займає площу 250-300 тис. га, а в роки масової загибелі озимих вона збільшується до 400-500 тис. га. Тобто, культура відіграє роль страхової. Цінним є зерно проса з погляду використання його на харчові цілі. Проте, обсяги виробництва зерна проса та незадовільна його якість потребують подальшого удосконалення елементів технології вирощування.
Актуальність теми. У комплексі агротехнічних заходів, спрямованих на зростання продуктивності і збільшення валових зборів зерна, велике значення надається системі удобрення проса. Відомі вчені-просоводи А.А. Соколов, А.А.Корнілов, В.М. Лисов, З.Б. Борисонік, А.В. Ватагін, О.Ф. Якименко, І.М. Єлагин, І.В. Яшовський вказували, що добрива є найдієвішим засобом отримання високих і сталих урожаїв проса.
Фізіологічна роль і технологічна доцільність застосування азоту добрив під просо визначається, в першу чергу, зростанням продуктивності культури, підвищенням вмісту білка у ядрі та поліпшенням технологічних показників якості зерна – зменшення плівчастості, зростання вирівнянності та виходу крупи, що має велике значення для проса, як істинно круп'яної культури.
Проте, до останнього часу, ще не повною мірою вирішене питання комплексної дії доз і строків застосування азотних добрив на формування фотосинтетичного апарату, елементів структури врожаю й агроценозу в цілому, на зміну біохімічних показників зерна проса та посівних властивостей насіння сортотипів проса, адаптованих до умов Лісостепу України. Практично не вивчений вплив досліджуваних факторів на формування та параметри кореневої системи за різних умов азотного живлення. Це і визначило вибір напрямку досліджень і теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є складовою частиною тематичного плану ННЦ “Інститут землеробства УААН” по виконанню НТП УААН на 2001-2005 рр. “Зернові і олійні культури”, завдання “Розробити ресурсозберігаючі технології вирощування зернобобових, круп'яних і олійних культур, що забезпечать отримання високого врожаю конкурентоспроможного і високоякісного зерна, економічну доцільність і екологічну безпеку агроландшафтів Лісостепу України” (№ державної реєстрації 0101U003827).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок