Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,40 KB
Завантажень:
193
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сидяга Богдан Володимирович
УДК 338.246.89:338.435
УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Гудзинський Олексій Дмитрович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри менеджменту
ім. проф. Й.С. Завадського
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
академік УААН
Малік Микола Йосипович,
Національний науковий центр
„Інститут аграрної економіки” УААН,
завідувач відділу підприємництва

кандидат економічних наук, доцент
Дорофєєв Олександр Вікторович,
Полтавська державна аграрна академія,
завідувач кафедри менеджменту і права
Захист відбудеться „20” лютого 2008р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою:
03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 28
Автореферат розісланий „ 19 ” січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.І. Балановська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах несистемного і некомплексного підходу до реформування аграрного сектора економіки намітилася негативна тенденція в розвитку економіки сільськогосподарських підприємств. Порівняно з 1990 роком різко зменшилося виробництво сільськогосподарської продукції, виникла проблема продовольчої безпеки. Понад п’ятдесят відсотків сільськогосподарських підприємств знаходяться в стані катастрофічної і руйнівної кризи та кризи банкрутства. Причинами такого стану є сукупність об’єктивно-суб’єктивних факторів. Першопричиною системної кризи є відсутність теоретико-методологічних підходів обґрунтування концепції розвитку аграрного сектора економіки та системи управління розвитком в цілому і антикризовою діяльністю сільськогосподарських підприємств зокрема.
Головні теоретичні засади антикризового управління підприємством висвітлено в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: І. Ансоффа, І.О. Бланка, В.П. Галушко, О.П. Градова, А.Г. Грязнової, О.Д. Гудзинського, О.В. Дорофєєва, С.М. Іванюти, С.М. Кваші, Є.М. Короткова, М.Й. Маліка, В.С. Пономаренка, О.І. Пушкаря, В.К. Терещенка, О.О. Терещенка, В.К. Савчука, Г. Саймона, Н.М. Сіренко, О.Ю. Єрмакова та інших.
Однак багато проблем, пов’язаних з антикризовим управлінням сільсько- господарським підприємством, не знайшли належного відображення в літературі і потребують розвитку. Управління антикризовою діяльністю сільськогосподарських підприємств як система не сформоване; недостатньо вивчені особливості вибору стратегії підприємства відповідно до рівня його кризового стану; на низькому рівні досліджені підходи до формування та реалізації антикризових програм.
Усе це потребує проведення як теоретичних, так і емпіричних досліджень антикризової діяльності підприємств, що і підтверджує актуальність обраної теми дисертації, її зв’язок з необхідністю удосконалювання антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснювалося відповідно до науково-дослідної тематики кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Навчально-наукового інституту бізнесу Національного аграрного університету: “Розробка організаційно-економічних та технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК” (номер державної реєстрації: 0101U003739).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка наукових пропозицій щодо вдосконалення системи антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок