Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку

Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку

Назва:
Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,60 KB
Завантажень:
464
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Коваль Світлана Любомирівна
УДК 336.71
Власний капітал у системі фінансових
ресурсів банку
Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Тернопіль – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Юрій Сергій Ілліч,
Тернопільський національний економічний університет, ректор
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент,
Васильченко Зоя Миколаївна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
кандидат економічних наук, доцент,
Грудзевич Ярослав Васильович,
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, професор кафедри банківської справи
Захист відбудеться “ 21 ” грудня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська 11а, ауд. 211.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46000, м. Тернопіль,
вул. Львівська 11.
Автореферат розісланий “ 20 ” листопада 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент М. П. Шаварина


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Прискорений економічний розвиток країни як необхідна умова інтеграції у світове співтовариство ставить перед державою певні вимоги. Успішність реформування економіки України, спрямованого на створення високоефективного ринкового господарства, значною мірою залежить від розвитку банківської системи, оскільки саме банки опосередковують рух капіталів, забезпечуючи перелив коштів між секторами економіки. Водночас здатність вітчизняних банків повною мірою вирішувати стратегічні завдання економічного зростання України залежить від рівня їхньої капіталізації.
Необхідна умова успішної банківської діяльності – достатній за обсягом й адекватний здійснюваним активним операціям власний капітал, який відповідає вимогам НБУ і забезпечує захист інтересів кредиторів банку та зміцнення довіри до банківських установ.
Активізація процесів нарощування власного капіталу банків як невід’ємна умова економічного зростання України і підвищення її конкурентоспроможності на світових ринках потребують розроблення питань як теоретичного, так і практичного характеру щодо формування власного капіталу як складової фінансових ресурсів банку.
Основні засади забезпечення банків власним капіталом і його роль у формуванні фінансових ресурсів досліджували такі зарубіжні вчені: Е. Гіл,
Р. Коттер, Т. Кох, П. Роуз, Е. Рід, Дж. Сінкі, Д. Полфреман,
Ю. Бабичева, А. Казак, В. Кисельов, В. Колесников, І. Лаврушин та ін.
Серед вітчизняних науковців, які займаються дослідженням проблем, пов’язаних з формуванням власного капіталу банків і підвищенням рівня капіталізації банківської системи, на особливу увагу заслуговують праці
Г. Азаренкової, М. Алексеєнко, З. Васильченко, О. Васюренко, А. Вожжова,
І. Гуцала, Я. Грудзевича, О. Дзюблюка, О. Заруби, Л. Костирко, А. Мороза,
М. Савлука, С. Юрія та ін.
Хоча наукові напрацювання є доволі значними, зміна економічної ситуації породжує нові проблеми недостатнього рівня капіталізації банків України. З огляду на це комплексне дослідження питань, пов’язаних з формуванням та нарощуванням власного капіталу банку, набуває особливої актуальності, що і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідних робіт Тернопільського національного економічного університету, що виконував колектив кафедри фінансів за темою “Удосконалення фінансових відносин в умовах становлення економіки ринкового типу” (державний реєстраційний номер 0101U002355) та планової комплексної теми, яку виконує кафедра фінансів “Фінансова політика в стратегії соціально-економічного розвитку України” (номер державної реєстрації 0105U000861).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Власний капітал у системі фінансових ресурсів банку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок