Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ.

Назва:
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,68 KB
Завантажень:
86
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Тараєвська Леся Степанівна
УДК 330.52
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ.
Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.
Науковий керівник:
доктор економічних наук, професор
Бандур Семен Іванович, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, заступник голови.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор
Петрова Ірина Леонідівна, ВНЗ Університет економіки і права „КРОК”, завідувач кафедри менежджменту та маркетингу;
 
кандидат економічних наук,
Петрова Тетяна Павлівна, Міністерство праці та соціальної політики України, начальник управління політики зайнятості та трудової міграції.
Захист відбудеться „17„ вересня 2007 р. о 16 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.02 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м.Київ-32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий „14„ серпня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук І.К.Чукаєва


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Робоче місце на етапі переходу вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку потребує глибоких досліджень методології і практики формування стратегії створення якісно нової системи робочих місць у промисловості України. Проте вирішення цієї проблеми ускладнюється рядом обставин, а саме: методологічною невизначеністю самої категорії „робоче місце” та взаємодії факторів, які впливають на їх розвиток; відсутністю чітких орієнтирів трансформації робочих місць; не відпрацьованістю методичного інструментарію щодо кількісної та якісної їх оцінки; недостатньою проробкою теоретико – методологічних засад збалансування засобів праці і робочої сили на основі планування робочих місць.
Реалізація Україною стратегічного курсу на формування соціально-орієнтованої держави через здійснення економічної політики, пріоритетом якої є людський розвиток та піднесення життєвого рівня населення, не може успішно здійснюватися без чітких орієнтирів щодо створення нових та модернізації існуючих робочих місць, а також зменшення частки тих з них, які характеризуються важкими та шкідливими умовами праці. Звідси, особливої уваги заслуговує пошук та обґрунтування шляхів не лише піднесення технологічного рівня виробництва, а й забезпечення соціальних пріоритетів розвитку робочих місць з визначенням можливих напрямків їх реалізації.
Розробці проблематики, пов’язаної із розвитком робочих місць, присвячено багато наукових праць, зокрема таких відомих українських і зарубіжних вчених-економістів, як: І.В.Анішиної, С.І.Бандура, Д.П.Богині, І.К.Бондар, О.А.Грішнової, Т.А.Заяць, Е.М.Лібанової, А.А.Нікіфорової, В.В.Онікієнка, І.Л.Петрової, В.М.Петюха, О.Ю. Рудченко, А.В.Семенова, В.А.Савченка та інших.
Проте окремі її аспекти, зокрема ті, що пов’язані із розробкою стратегії розвитку робочих місць в нових соціально-економічних умовах модернізації промисловості потребують поглибленого дослідження, особливо в контексті переходу вітчизняної економіки на модель інноваційного розвитку. Все це обумовлює необхідність наукового пошуку нових підходів до вирішення проблеми розвитку робочих місць, а звідси – і актуальність даної теми її дослідження, головну мету та постановку конкретних завдань.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота тісно пов’язана з комплексними фундаментальними дослідженнями Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема темами: „Формування стратегії забезпечення продуктивної зайнятості за умов модернізації економіки” (номер державної реєстрації – 0102U006924), роль автора в якій полягала в обґрунтуванні наукових положень щодо формування продуктивних робочих місць; та „Трансформація ринку праці України на етапі переходу до постіндустріального суспільства (номер державної реєстрації 0105U008892), в межах якої автором визначено пріоритетні напрями розвитку робочих місць у промисловості України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок