Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І БУДОВИ КРИСТАЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ГАЛОГЕНІДІВ Cu(І) З N-АЛІЛЬНИМИ ОНІЄВИМИ СОЛЯМИ МОНОАЗОТИСТИХ АРОМАТИЧНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І БУДОВИ КРИСТАЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ГАЛОГЕНІДІВ Cu(І) З N-АЛІЛЬНИМИ ОНІЄВИМИ СОЛЯМИ МОНОАЗОТИСТИХ АРОМАТИЧНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І БУДОВИ КРИСТАЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ГАЛОГЕНІДІВ Cu(І) З N-АЛІЛЬНИМИ ОНІЄВИМИ СОЛЯМИ МОНОАЗОТИСТИХ АРОМАТИЧНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,62 KB
Завантажень:
41
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ПАВЛЮК ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
УДК 546;548;548.736:546.561
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І БУДОВИ КРИСТАЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ГАЛОГЕНІДІВ Cu(І) З N-АЛІЛЬНИМИ ОНІЄВИМИ СОЛЯМИ МОНОАЗОТИСТИХ АРОМАТИЧНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ
02.00.01 – неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів – 


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: Доктор хімічних наук, професор
Миськів Мар’ян Григорович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
професор кафедри неорганічної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Штеменко Олександр Васильович,
Український державний хіміко-технологічний університет,
завідувач кафедри неорганічної хімії
доктор хімічних наук, професор
Олійник Володимир Володимирович
Національний лісотехнічний університет України,
завідувач кафедри хімії
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Захист відбудеться “14“ грудня 2005 р. о 15 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.051.10 з хімічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, хімічний факультет, ауд. №2.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, ).
Автореферат розісланий “ 09 “ листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Яремко З.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Серед солей перехідних та постперехідних металів важливе місце посідають галогеніди купруму(І), які вже близько 70 років використовуються у деяких промислово важливих процесах. Для розуміння механізму купрокаталітичних реакцій необ-хідно знати склад і будову проміжних сполук, що утворюються в процесі перебігу таких реакцій. Виділення цих відносно малостійких купро-комплексів і дослідження їх будови дозволяє зрозуміти особливості каталітичного процесу і, як наслідок, домог-тися його макси-мальної оптимізації. Серед методів дослідження кристалічного стану речовини найбільш інформативним є рентгеноструктурний аналіз, який дозволяє визначати точний склад сполук, стереохімію коорди-наційних вузлів, отримати відомості про конформацію лігандів, встановити причини упакування окремих частинок в криста-ліч-ну ґратку певної архітектури.
Внаслідок меншої стійкості комплексів Cu(I) у порівнянні зі сполуками Cu(IІ) відомостей про їх кристалічні структури є значно менше. Однак тепер (в значній мірі завдяки рентгеноструктурному аналізу) спостерігається підвищена увага науковців до будови таких сполук. Причина — як у важливій ролі сполук Cu(I) для живих організмів, довкілля, так і для промислових ката-літич-них процесів. Найбільше уваги приділяється як сполукам купруму(I) з N-вмісними органічними лігандами (цікаві властивості, важливі об’єкти для криста-лічного дизайну), так і ?-комплексам з ненасиченими С=С та CC вмісними лігандами (інтермедіати купрокаталітичних процесів). Проте відомостей про комплекси галогенідів Cu(I) з лігандами, які б одночасно містили атом нітрогену та ненасичений радикал, зокрема алільну групу, до початку даного дослідження було досить мало. Частково вивчене комплексоутворення N-алільних похідних ациклічних амінів. Поєднання ж ароматичного гетеро-циклічного ядра та ненасиченої алільної групи могло б бути цікавим з точки зору комп-лексо-утворення з Cu(I), зокрема завдяки можливому впливу ?-електронної хмари ароматичного гетероциклу на подвійний С=С зв'язок. Так, недавні дослідження показали цікаву поведінку N-алільних похідних ди- і триазотистих ароматичних гетероциклів стосовно комплексо-утворення з галогенідами Cu(I). Однак
N-алільні похідні ароматичних моноазотистих гетероциклів практично не вивчалися. Тому систематичні дослід-ження комплексоутворення галогенідів Cu(I) з N-алільними онієвими солями ароматичних моноазотистих гетероциклів за допомогою рентгеноструктурного аналізу розширюють перелік відомих комплексів Cu(I), є важливою інфор-мацією для спеціалістів, що працюють в галузі купро-каталізу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І БУДОВИ КРИСТАЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ГАЛОГЕНІДІВ Cu(І) З N-АЛІЛЬНИМИ ОНІЄВИМИ СОЛЯМИ МОНОАЗОТИСТИХ АРОМАТИЧНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок