Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> удосконалеННЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ озимої ПШЕНИЦІ ВІД БУР’ЯНів У північному ЛІСОСТЕПу УКРАЇНИ

удосконалеННЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ озимої ПШЕНИЦІ ВІД БУР’ЯНів У північному ЛІСОСТЕПу УКРАЇНИ

Назва:
удосконалеННЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ озимої ПШЕНИЦІ ВІД БУР’ЯНів У північному ЛІСОСТЕПу УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,70 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РЯБЧУК ПАВЛО ОМЕЛЬЯНОВИЧ
УДК 632.954:633.11(477.4)
 
удосконалеННЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ озимої
ПШЕНИЦІ ВІД БУР’ЯНів У північному
ЛІСОСТЕПу УКРАЇНИ
 
06.01.13 - гербологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
 
Київ - 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор
ЖЕРЕБКО Володимир Михайлович,
Національний аграрний університет,
в. о. завідувача кафедри інтегрованого захисту
та карантину рослин
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
БОРОНА Володимир Пантелеймонович,
Інститут кормів УААН,
завідувач лабораторії боротьби з бур’янами;
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Соколо-Поповський Анатолій Миколайович,
Інститут цукрових буряків УААН,
завідувач лабораторії гербології
 
Провідна установа – Інститут землеробства УААН,
лабораторія обробітку ґрунту та боротьби з бур’янами,
смт. Чабани, Києво-Святошинського району
Київської області
Захист відбудеться “17 ” березня 2006 р. о 12-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, ауд. 65
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, кімната 41
Автореферат розісланий “_15_” лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Рожко В.М.
загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Озима пшениця – основна продовольча культура, яка вирощується в усіх грунтово-кліматичних зонах України на 8,0-9,5 млн. гектарів. Вона рано відновлює вегетацію, добре конкурує з бур’янами, здатна формувати високий врожай та є хорошим попередником для просапних культур.
Однак, в останні роки через зниження культури землеробства різко зросла не лише загальна засміченість, а й частка в бур’янових ценозах злісних багаторічних видів: пирію повзучого, будяка польового та осоту польового. За таких умов шкодочинність бур’янів зростає, обумовлюючи суттєві втрати врожаю, особливо на зріджених або слаборозвинених посівах. Тому успішно вирішити проблему захисту озимої пшениці від бур’янів можливо лише за рахунок своєчасного і якісного виконання комплексу агротехнічних заходів і застосування високоефективних гербіцидів. У зв’язку з цим виникає необхідність у вивченні біологічної ефективності нових гербіцидів для захисту посівів, в першу чергу, від багаторічних злакових бур’янів, які часто домінують в агроценозах такої цінної культури.
В багатьох господарствах через зменшення поголів’я тварин скоротилися посівні площі під багаторічними і однорічними травами, які використовували як попередники під озимі зернові культури. Проте наявність високопродуктивної техніки дозволяє збирати цукрові буряки в короткі терміни та, без значних затрат на підготовку ґрунту, провести сівбу озимої пшениці в оптимальні строки. Тому залишається недостатньо вивчений вплив різних попередників, зокрема, цукрових буряків, поверхневого і відвального обробітків ґрунту та гербіцидів на рівень забур’яненості і урожайність озимої пшениці, що потребує ретельного вивчення та наукового обґрунтування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною програми досліджень кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного аграрного університету за темою: “Теоретичне обґрунтування оптимізації хімічного захисту посівів сільськогосподарських культур від забур’янення в ланці зерно-бурякової сівозміни: пшениця – соя – кукурудза”, номер державної реєстрації – 0199 U 002582.
Мета та завдання досліджень. Метою досліджень є визначення впливу попередників, зокрема, цукрових буряків, способів обробітку грунту та гербіцидів на забур’янення посівів, величину врожайності та якість зерна озимої пшениці у Північному Лісостепу України, а також удосконалення асортименту препаратів для її прополювання за рахунок реєстрації гербіциду монітор, 75 % в.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: удосконалеННЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ озимої ПШЕНИЦІ ВІД БУР’ЯНів У північному ЛІСОСТЕПу УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок