Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Клініко-патогенетична характеристика та хірургічне лікування ускладнених форм бешихи

Клініко-патогенетична характеристика та хірургічне лікування ускладнених форм бешихи

Назва:
Клініко-патогенетична характеристика та хірургічне лікування ускладнених форм бешихи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,31 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВИСОЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ
УДК 612.017.1:618.3-06:[616.6+618.1-022.7:579.882.11]-085
Клініко-патогенетична характеристика та хірургічне лікування
ускладнених форм бешихи
14.01.03 – хірургія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків - 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Луганському державному медичному університеті Міністерства охорони здоров'я України.
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор медичних наук, доцент Ольшанецький Олександр Олександрович Луганський державний медичний університет, професор кафедри госпітальної терапії
ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:
Доктор медичних наук, професор
Сухарєв Іван Іванович,
Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, заступник директора з наукрвої роботи
Доктор медичних наук, професор
Даценко Борис Макарович,
Харківська державна медична академія післядипломної
освіти, завідувач кафедрою хірургії з курсом проктології
 
ПРОВІДНА УСТАНОВА: Донецький державний медичний університет, кафедра загальної хірургії
Захист дисертації відбудеться 28.02.2002 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському державному медичному університеті МОЗ України (адреса: 61022, м. Харків, пр. Леніна, 4, т.43-07-26)
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного медичного університету (адреса: 61022 м. Харків, пр. Леніна, 4)
Автореферат розісланий 26.01..2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук,
доцент О.П.Танько
.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
За останні роки відмічається суттєве зростання частоти усклад-неного перебігу бешихи, в тому числі з розвитком таких тяж-ких усклад-нень, як флегмони, абсцеси, целюліти, ганг-рена, сеп-сис, тром-бо-фле-біти, що під--ви-щує заці-кав--леність хірургів до даної пато-ло-гії (Да-цен-ко Б.М., 2001; Сухарєв І.І., 1998, 2001). В класифікації бешихи виді-ля-ють-ся також особливі форми захворю-ван-ня - флегмонозна і гангренозна бешиха, які обов’яз-ково потребують проведення опе-ративного втручання (Ольшанецький О.О. та співавт., 1997). Уск-лад-нення бешихи значно подовжують час ліку-ван-ня таких хворих, а розвиток тром-бофлебіту нерідко при--во-дить до хро-нічної лімфове-ноз-ної недостатно-с-ті, яка з часом обу-мовлює інвалідизацію хво-рих внаслідок роз-вит-ку в них хро-нічного лімфатичного набряку і вторинної слоновості, що суттєво обмежує їх працездатність (Павлов-ський М.П. та співавт., 1995).
Актуальність теми. В патогенезі формування гострих уск-лад-нень бешихи суттєве значення надається порушенням клітин-них факторів імунітету, зокрема, приг-ні-ченню фагоцитарної ак-тив-ності нейтрофілоцитів і природніх кі-лерів (Фролов В.М. та співавт., 1991, 1995; Пустовий Ю.Г., 1994, 1996). Однак недостатньо вивченими залишаються метаболічні аспекти даної проблеми, в тому числі роль систем простагландинів (ПГ) та циклічних нуклеоти-дів (ЦН) в розвитку гострих ускладнень, не розкрито взаємозв’язок між імунними і біохімічни-ми показниками, в тому числі між вираженістю синдромів імунотоксикозу та ендогенної інтоксикації, що потребує по-даль-шого вточнення. Не розроблена методика прогнозування розвит-ку ускладнень бешихи.
За останні десятиріччя завдяки широкому використанню анти-бак-те-рі-аль-них та протизапальних препаратів при лікуванні бешихового запалення значно зменшилась летальність від гострих її ускладнень (Черкасов В.Л., 1991, 1993; Сухарєв І.І., 1993, 2001). Од-нак, для більшості нестероїдних протизапальних пре-паратів, які використовуються при лікуванні хворих на бешиху, характерний негативний вплив на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту та показники імунітету (Трінус Ф.П., 1998). Тому, протизапальна терапія даного захворювання потребує подальшого вдосконалення.
В цьому плані увагу привертає можливість застосування в комплексі хірур-гіч-ного лікування хворих з гострими ускладненями бешихи нового українсь-ко-го протизапального препарату амізону, який має ши-рокий спектр фарма-ко-ло-гіч-ної дії та володіє жарознижуючими, знеболю-ючими і інтер-фе-ро-но-ген-ними властивостями (Фролов А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Клініко-патогенетична характеристика та хірургічне лікування ускладнених форм бешихи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок