Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять

Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять / сторінка 3

Назва:
Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,30 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
); відображені в брошурі Становлення творчої особистості в контексті психології сімейного виховання; викладені в лекціях, прочитаних студентам педагогічного училища № 1 м.Львова.
Методика, розроблена в даному дослідженні, використовується студентами механіко-математичного факультету Львівського нацiонального університету іменi Івана Франка пiд час проходження педпрактики.
Результати дослiдження обговорювалися на засiданнi лабораторiї психологiї навчання Iнституту психологiї iм. Г.С.Костюка АПН України.
Структура роботи.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Текст містить у собі 23 таблицi, 7 рисунків. Список літератури налічує 180 найменувань. Загальний обсяг роботи 195 сторiнок.
Основний зміст роботи відображено у 3 публікаціях.
Основний зміст роботи
У вступі обгрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дисертаційного дослідження, викладено вихідні методологічні та теоретичні положення, методи дослідження, охарактеризовано наукову новизну, показано його теоретичну та практичну значущiсть, наведено відомості про апробацію та структуру роботи.
У першому розділі Психолого-педагогічні проблеми організації процесу засвоєння учнями математичних понять відображено результати теоретичного аналізу проблеми. Розглянуто основні теоретичні підходи до проблеми дисертаційного дослідження. Зокрема показано, що теоретичною основою дослідження є діяльнісний підхід до вивчення психічних явищ, розроблений О.М.Леонтьєвим, Д.Б.Ельконіним, В.В.Давидовим та ін., а також концепцiя генетичної психологiї С.Д.Максименка.
У психологічній науці проблема засвоєння знань була і лишається предметом інтенсивного вивчення в межах різних наукових напрямків (Д.Н.Богоявленський, Н.О.Менчинська, П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна, Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов). Засвоєння – це процес відтворення індивідом історично сформованих способів перетворення предметів навколишньої дійсності, типів ставлення до них.
Засвоєння теоретичних понять найбільш ефективно здійснюється в умовах повноцінної учбової діяльності, коли змістом її є саме теоретичні знання (Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов, В.В.Рєпкін, С.Д.Максименко та інші). Така діяльність має місце тоді, коли активність учня спрямована не тільки і не скільки на одержання конкретного результату, а й на оволодіння загальними способами дій, що приводять до цього результату.
У працях С.Д.Максименка показано, що дії можуть бути узагальненими у формі наукового знання, зокрема у формі теоретичного поняття. Успішність засвоєння способу дій залежить від типу задачі, яку розв’язує учень (практична, учбова і т. д. ).
Згідно з концепцією Д.Б.Ельконiна i В.В.Давидова, справдi науковi поняття, формування яких має бути провідною метою шкiльного навчання, можуть бути засвоєнi лише завдяки аналiзу предметно-матерiальних умов їх походження. У такому разі засвоєння понять вiдбувається, на наш погляд, на найвищому, теоретично-генетичному рiвнi.
У розділі розкривається сутність моделювання, його природа, функції, види. Пізнання об’єкта відбувається через дії з моделями, що дозволяють дослідити окремі сторони такого об’єкта. В нашому дослідженні учні пізнають та засвоюють в якості об’єкта саме математичні поняття. Нашим завданням було вивчення того, як розв’язання задач за допомогою моделей впливає на засвоєння понять і як при цьому відбувається стимулювання творчого математичного мислення.
Сприймання моделі нероздільно пов’язане з розумінням її побудови. Необхідно, щоб учень, сприймаючи модель, досягав розуміння того, що в ній відображається. Унаочнене сприймання моделі передбачає участь мислення в цьому процесі, активне використання набутих теоретичних знань, акумульованого досвіду. Навчальні моделі орієнтують школярів на активне оперування поняттями. Зокрема, моделювання задач вимагає від суб’єкта творчої активності і розвиває творче математичне мислення.
Теоретичний аналiз психологiчної лiтератури дав змогу виділити наступні складові діяльності засвоєння математичних понять:
- оволодіння значенням математичного поняття;
- оволодіння способами математичних дій з поняттями;
- моделювання поняття;
- відтворення математичних понять.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок