Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат безкоштовно: Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять

Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять / сторінка 8

Назва:
Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,30 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 
Основний зміст роботи відображений у таких публікаціях:
1. Психологічні умови та засоби формування творчого математичного мислення у школярів підліткового віку // Психологія: Збірник наукових праць. -- Вип. 3 (6).-- К.: НПУ, 1999. - С. 256 – 262.
2. Специфіка розв’язання підлітками математичних творчих задач // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К: Вид-во “Любіть Україну”, 1999. – Т.1, ч. 1. – С. 60 – 62.
3. Засвоєння математичних понять як психологічна проблема // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: Вид – во “Волинські обереги”, 2000. – Т.2, ч.2. -- С.180 – 184.
4. Становлення творчої особистості в контексті психології сімейного виховання. Брошура. -- Львів: Вид-во "Світ", 1999.--25с.
Анотація
Жигайло Н.І. Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять.- Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ – 2001 р.
Дисертація присвячена теоретичному обгрунтуванню та експериментальній перевірці впливу різних прийомів організації навчального матеріалу, зокрема, засобів моделювання математичних задач на процес засвоєння підлітками основних понять з математики і розвиток в них творчого математичного мислення. Теоретично обгрунтовуються, а також експериментально підтверджуються психологічні моделі структури діяльностей, спрямованих на засвоєння математичних понять і на моделювання математичних задач під час їх розв’язання. Розроблено і апробовано:
а) діагностичні методики, спрямовані на виявлення рівнів засвоєння школярами математичних понять, визначення сформованості діяльності засвоєння математичних понять і діяльності моделювання математичних задач;
б) психологічно обгрунтовані прийоми, які сприяють підвищенню рівня засвоєння підлітками математичних понять.
Ключові слова: математичне поняття, засвоєння математичних понять, моделювання математичної задачі, теоретично-генетичний рівень засвоєння, теоретичний рівень засвоєння, емпірично-теоретичний рівень засвоєння, емпіричний рівень засвоєння, творче математичне мислення.
Аннотация
Жигайло Н.И. Психологическая организация процесса усвоения подростками математических понятий. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07. – педагогическая и возрастная психология.
Институт психологии им. Г.С.Костюка АПН Украины, Киев – 2001 г.
Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке влияния разных приёмов организации учебного материала, в частности способов моделирования математических задач, на процесс усвоения подростками основных понятий по математике и развития у них творческого математического мышления. Разработаны и апробированы:
а) диагностические методики, направленные на выявление уровней усвоения школьниками математических понятий, определение сформированности деятельности усвоения математических понятий и деятельности моделирования математических задач;
б) психологически обоснованные приемы, способствующие повышению уровня усвоения подростками математических понятий.
Выделено 4 уровня усвоения математических понятий:
- эмпирический, для которого характерна фрагментарность знания учащимися математических понятий. У них недостаточно сформированы компоненты теоретического анализа и творческого математического мышления, они не до конца осознают сам способ решения задач;
- эмпирически-теоретический, характеризующийся формальным способом усвоения учащимися понятий, недостаточной сформированостью мыслительных операций конкретизации и обобщения. Учащиеся не владеют структурно-теоретическим анализом;
- теоретический, когда учащиеся владеют всеми компонентами теретического анализа (структурным, функциональным, генетическим), умением обобщать способ решения задачи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок