Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Назва:
УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,46 KB
Завантажень:
470
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський національний торговельно-економічний університет
БАЛЕХА ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА
УДК 659.1:658
УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Спеціальність 08.06.01. – Економіка, організація і управління
підприємствами
А В Т О Р ЕФ Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник кандидат економічних наук, професор,
Фесюк Віктор Андрійович,
Київський національний торговельно-економічний
університет, професор кафедри маркетингу та
комерційної діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Войчак Анатолій Володимирович,
Київський національний економічний університет,
професор кафедри маркетингу;
кандидат економічних наук, доцент,
Луцій Олександр Павлович,
Європейський університет фінансів,
інформаційних систем, менеджменту і бізнесу,
завідувач кафедри маркетингу.
Провідна установа - Об’єднаний інститут економіки НАН України, відділ міжгалузевих пропорцій та промислового потенціалу, м. Київ.
Захист відбудеться “15” квітня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 в Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою:
02156, Київ-156, вул. Кіото,19, ауд. А-227.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою:
02156, Київ-156, вул. Кіото,19.
Автореферат розісланий “14” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
к.е.н., доцент Н.І.Морозова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. З переходом України до ринкової економіки відбулися суттєві перетворення в усіх сферах діяльності, в тому числі і в торговельній. Роздержавлення та приватизація торговельних підприємств сприяли створенню конкурентного середовища в торгівлі, появі нових незалежних суб’єктів господарювання різних форм власності, які самостійно визначають стратегію діяльності, формують товарну, цінову, збутову та комунікаційну політики. У роздрібній торгівлі з’явилися нові формати торговельних підприємств, мережі торговельних підприємств різної спеціалізації, дистанційна торгівля. Отримати перевагу в конкурентній боротьбі можливо лише через вдосконалення торгового маркетингу та його складових, зокрема реклами.
На сучасному етапі в процесі здійснення торговельними підприємствами рекламної діяльності спостерігається необґрунтованість вибору рекламних носіїв, відсутність досліджень при створенні та впровадженні рекламних кампаній, неефективність витрат на рекламу.
Розробці теоретичних і практичних аспектів реклами присвячені фундаментальні роботи відомих зарубіжних вчених: У.Ф. Аренса, К.Л. Бове, А. Дейяна, Дж. Едвардса, Ф. Котлера, Л. Персі, Дж. Россітера, К. Ротцолла, Ч. Сендіджа, У. Уелса, Дж. Бернета, С. Моріарті, П. Фостора, В. Фрайбургера та інших. Питання методології, процесу формування рекламних кампаній знайшли своє відображення в роботах вчених Російської Федерації - І.Л. Вікентьєва, Л.Ю. Гермогенової, В.Л. Музиканта, А.Д. Наймушина, Ф.Г. Панкратова, Н.С. Пушкарьова, І.Я. Рожкова, О.А. Феофанова та інших, а також у працях таких вітчизняних вчених, як Л.В. Балабанової, А.В. Войчака, С.С. Гаркавенко, Т.І. Лук’янець, О.П. Луція, А.А.Мазаракі, В.Ф. Павленко, Т.О. Примак, Є.В. Ромата, А.А. Старостіної.
Проте досліджень щодо власне управління рекламною діяльністю в торговельних підприємствах не проводилося. Тому розробка теоретичних і методологічних засад управління рекламною діяльністю в торговельних підприємствах, дослідження практичних аспектів визначили вибір теми дисертаційного дослідження, її актуальність та практичну значущість.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ).
Дисертаційна робота виконувалась у безпосередньому зв’язку з тематикою науково-дослідної роботи КНТЕУ, зокрема згідно з темою № 459 "Організація та маркетинг системи електронної комерції" (№ державної реєстрації 0101U000931), термін виконання 2001-2002 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок