Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Регіональні Особливості формування і розвитку

Регіональні Особливості формування і розвитку

Назва:
Регіональні Особливості формування і розвитку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,59 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національна академія наук України
Інститут регіональних досліджень
 
Грудзевич уляна ярославівна
УДК 336.7 (477) : 332.1
Регіональні Особливості
формування і розвитку
Інфраструктури фінансового ринку
Спеціальність: 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил
і регіональна економіка
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Бєлєнький Петро Юхимович,
Інститут регіональних досліджень НАН України,
завідувач відділу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мороз Анатолій Миколайович,
Київський національний економічний університет,
завiдувач кафедри;
кандидат економічних наук
Люткевич Ольга Михайлівна,
Інститут регіональних досліджень НАН України,
старший науковий співробітник.
Провідна установа: Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України, відділ регіональних проблем відтворення, м. Київ.
Захист відбудеться "2" липня 2002 року о 11.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий "31" травня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук В.І.Жовтанецький
Загальна Характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Ринкова економіка не може функціонувати без організаційно оформленої, ефективно функціонуючої інфраструктури ринку на всіх його рівнях (регіональному, національному, міжнародному), що дає змогу полегшити учасникам ринкових відносин реалізацію своїх інтересів, підвищити оперативність та ефективність їх роботи і вдосконалити форми юридичного та економічного контролю.
Основними діючими складовими інфраструктури фінансового ринку на даний час в Україні є кредитно-фінансові установи і фондові біржі, які забезпечують взаємодію між усіма структурними елементами ринкової економіки, оскільки здійснюють акумуляцію вільних коштів, перетворюють їх у позиковий капітал і перерозподіляють між учасниками суспільного виробництва. Слід зазначити, що внаслідок відмінностей у соціально-економічних умовах розвитку, впливу історичних, психологічних, інформаційних факторів їх розвиток у регіонах України є нерівномірним.
На даний час структуроутворюючим елементом розвитку інфраструктури фінансового ринку регіону виступають банки, тому особливої актуальності набувають регіональні проблеми розвитку банківської мережі, встановлення раціонального співвідношення між універсалізацією і спеціалізацією банків; взаємопроникнення фінансового і промислового капіталу; капіталізації банків; визначення основних напрямів розвитку традиційних і нетрадиційних банківських послуг, впровадження Інтернет-технологій у банківський бізнес.
У той же час недосконалість фондового ринку гостро ставить питання щодо ефективності діяльності і перспектив розвитку фондових бірж у регіонах і розвитку регіональної мережі небанківських фінансових установ (інститутів спільного інвестування, довірчих фондів, кредитних спілок), які можуть у майбутньому конкурувати з банками.
Багатоплановість проблем створення та особливостей функціонування і розвитку регіональної інфраструктури фінансового ринку як одного з основних елементів ринкових відносин і, зокрема, поступального становлення фінансового ринку як на державному, так і на регіональному рівні, зумовлює необхідність здійснення комплексного теоретико-методичного дослідження.
Проблема формування і розвитку ефективної інфраструктури фінансового ринку була і є предметом досліджень зарубіжних і вітчизняних учених. Однак багато питань теоретичного і методологічного характеру, зокрема, самі поняття "фінансовий ринок", "інфраструктура фінансового ринку", а особливо регіональні аспекти: регіональні фактори впливу на розвиток інфраструктури фінансового ринку, насиченість регіону такими елементами інфраструктури фінансового ринку, як комерційні банки і небанківські кредитно-фінансові інститути, оптимальний розмір фінансової установи, яка працює на регіональному рівні, вдосконалення фінансових послуг і технологій та низка інших – є дискусійними, недостатньо розробленими і не доведеними повною мірою до рівня практичного застосування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Регіональні Особливості формування і розвитку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок