Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПУРИНИ, ЇХ ГЕТЕРОАНАЛОГИ ТА N-ОКСИДИ НА ОСНОВІ ІМІДАЗОЛІВ І ПІРИМІДИНІВ. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ

ПУРИНИ, ЇХ ГЕТЕРОАНАЛОГИ ТА N-ОКСИДИ НА ОСНОВІ ІМІДАЗОЛІВ І ПІРИМІДИНІВ. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ

Назва:
ПУРИНИ, ЇХ ГЕТЕРОАНАЛОГИ ТА N-ОКСИДИ НА ОСНОВІ ІМІДАЗОЛІВ І ПІРИМІДИНІВ. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,73 KB
Завантажень:
477
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО
ЯВОЛОВСЬКИЙ АРКАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК 547.7/.8
ПУРИНИ, ЇХ ГЕТЕРОАНАЛОГИ ТА N-ОКСИДИ
НА ОСНОВІ ІМІДАЗОЛІВ І ПІРИМІДИНІВ.
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ
02.00.03 – органічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Одеса – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі молекулярної структури та спектроскопії і відділі каталізу Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України
Науковий консультант: доктор хімічних наук, професор
Іванов Едуард Іванович,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського
НАН України, провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Лук’яненко Микола Григорович,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України,
завідувач відділу тонкого органічного синтезу
доктор хімічних наук, професор,
Драч Борис Сергійович,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
НАН України, завідувач відділу біоактивних
азотовмісних гетероциклічних основ
доктор хімічних наук, професор
Обушак Микола Дмитрович,
Львівський національний університет ім. І. Франка,
завідувач кафедри органічної хімії.
Провідна установа: Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна, кафедра органічної хімії.
Захист відбудеться “22” червня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.02 у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України.
Автореферат розісланий “21” травня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
к. х. н., с. н. с. Литвинова Л.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Хімія гетероциклічних сполук є однією із галузей органічної хімії, що найбільш інтенсивно розвивається. Дослідження останніх років спрямовані як на розвиток раціональних шляхів синтезу, так і на пошук нових реакцій та реагентів, супроводжуються значним розширенням спектра практичного застосування гетероциклічних сполук.
Особливе місце серед азотовмісних гетероциклів займають пуринові та піримідинові основи, постійний інтерес до яких значною мірою пов’язаний з унікальною роллю цих сполук в процесах життєдіяльності. Природні та синтетичні пурини, їх карбо- та гетероаналоги проявляють широкий спектр біологічної активності.
У зв’язку зі здатністю органічних кисневих сполук азоту утворювати в гідролітичних та окисно-відновних умовах оксид нітрогену, що є одним із універсальних регуляторів клітинного метаболізму, дослідження в області хімії пуринів і піримідинів, особливо їх похідних з функціональними групами, які містять зв’язки нітроген-оксиген і нітроген-нітроген, є безумовно актуальними.
Незважаючи на існуючий величезний теоретичний та практичний матеріал, необхідно відзначити, що хімічні перетворення похідних піримідину надзвичайно різноманітні і не завжди очевидні, і продовження досліджень в цьому напрямку обіцяє бути плідним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності до відомчих тем ФХІ НАН України “Розробка лікарських кардіотропних препаратів на основі похідних пурину і його гомологів” (№ держреєстрації 0193U041879, 1992-1996 р.р.) і “Молекулярні механізми дії і конструювання біологічно активних сполук (нейротропних, противірусних, антимікробних)” (№ держреєстрації 0102U001629, 2002-2006 р.р.), а також прикладної теми ФХІ НАН України “Нові синтетичні підходи до утворення та трансформації нітроген-нітроген, нітроген-оксиген (сульфур, селен) вміщуючих функцій на основі амінопіримідинів” (№ держреєстрації 0105U002637, 2005-2006 р.р.).
Мета і завдання дослідження. Пошук нових підходів до утворення пуринів, їх гетероаналогів і N-оксидів, виявлення особливостей структури та хімічних перетворень отриманих сполук.
Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні завдання:
· розробити способи синтезу нових похідних імідазол-4,5-дикарбонової кислоти і 5_ароїлімідазол-4-карбонових кислот виходячи із 1,6-дизаміщених діімідазо[1,5-a;1?,5?-d]піразин-(4Н,9Н)5,10-діонів;
· розробити способи синтезу похідних піримідинів, які містять у положеннях “5” та “6” циклу функціональні групи зі зв’язками нітроген-нітроген, нітроген-оксиген, нітроген-сульфур;
· на основі отриманих 4,5-заміщених імідазолів і 5,6-заміщених піримідинів розробити нові варіанти синтезу пуринів, їх нітрогено–, оксигено–, та сульфуро(селено)вмісних аналогів та N-оксидів;
· розробити методи синтезу комплексів макроциклічних полі- і азаполіетерів з похідними піримідинів та вивчити особливості їх кристалічної і молекулярної структури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: ПУРИНИ, ЇХ ГЕТЕРОАНАЛОГИ ТА N-ОКСИДИ НА ОСНОВІ ІМІДАЗОЛІВ І ПІРИМІДИНІВ. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок