Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛЮВАННЯ РЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА РОСТУ ЗЕРНА В ТЕКСТУРОВАНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ

МОДЕЛЮВАННЯ РЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА РОСТУ ЗЕРНА В ТЕКСТУРОВАНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ

Назва:
МОДЕЛЮВАННЯ РЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА РОСТУ ЗЕРНА В ТЕКСТУРОВАНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,83 KB
Завантажень:
40
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ім. Г.В. КУРДЮМОВА
ВАСИЛЬЄВ Микита Леонідович
УДК 004.94:519.245:548.53
МОДЕЛЮВАННЯ РЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА РОСТУ ЗЕРНА В ТЕКСТУРОВАНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ
01.04.13 – фізика металів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Науковий керівник:
доктор технічних наук, професор, академік НАН України
Івасишин Орест Михайлович,
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу фізики міцності та пластичності негомогенних сплавів.
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор
Сидоренко Сергій Іванович,
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", завідувач кафедри фізики металів.
доктор фізико-математичних наук, професор
Котречко Сергій Олексійович,
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, завідувач відділу міцності і руйнування сталей.
Провідна організація:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра фізики функціональних матеріалів.
Захист відбудеться "10"__травня__2006 р. о "14" год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.168.01 при Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, за адресою: 03142, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 36.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, за адресою: 03142, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 36.
Автореферат розіслано "_6_" _квітня_ 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.168.01
доктор фізико-математичних наук Піщак В.К.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Під час термомеханічної обробки матеріалу відбуваються два складні з мікроструктурної точки зору процеси: рекристалізація та ріст кристалічного зерна. Обидва процеси мають визначальний вплив на мікроструктуру кінцевого продукту, а, отже, значною мірою зумовлюють його механічні властивості. Саме тому їх дослідженню приділяють особливу увагу. Впродовж останніх десятиліть великого значення для розуміння цих процесів набули різноманітні методи комп’ютерного моделювання.
Незважаючи на значний практичний інтерес, у більшості випадків наявні моделі були надзвичайно спрощеними. Як правило, в них розглядали лише еволюцію мікроструктури в двовимірному просторі та нехтували багатьма важливими факторами, зокрема кристалографічною текстурою, анізотропією енергії та рухливості границь зерен, просторовим розподілом накопиченої енергії деформації (НЕД), тощо. Окрім того, для моделювання рекристалізації переважно використовували метод Клітинних Автоматів, а для моделювання росту зерна – метод Монте-Карло. Таким чином, за виключенням декількох спрощених “гібридних” моделей, на початок даної роботи не існувало моделі рекристалізації та росту зерна, яка б адекватно описувала еволюцію мікроструктури і текстури в єдиному модельному наближенні.
Для успішного і цілеспрямованого покращення механічних властивостей реальних конструкційних матеріалів, зокрема, сплавів на основі титану, необхідно створити фізично обґрунтовану тривимірну комп’ютерну модель, що повинна враховувати вихідну мікроструктуру матеріалу, його текстуру, залежність енергії та рухливості границь зерен від їх розорієнтації, близький до реального негомогенний розподіл НЕД і кристалографічну орієнтацію зародків рекристалізації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертаційної роботи велися в рамках бюджетної теми “Моделювання і експериментальні дослідження еволюції фазового складу, мікроструктури і текстури при неперервному нагріванні деформованих сплавів” (0105U000184) та проекту Науково-технологічного центру в Україні (Р-057).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка методів комп’ютерного моделювання рекристалізації та росту кристалічного зерна і дослідження цими методами особливостей цих процесів в деяких промислово важливих сплавах на основі титану і заліза.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: МОДЕЛЮВАННЯ РЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА РОСТУ ЗЕРНА В ТЕКСТУРОВАНИХ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок