Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,43 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. Г.С.КОСТЮКА
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
БІГУНОВА СВІТОЗАРА АНАТОЛІЇВНА
УДК [159.922.73:37.015.3]: 81’243–053.6
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО
ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
КИЇВ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Рівненському державному гуманітарному університеті, кафедра вікової та педагогічної психології, м. Рівне.
Науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент
Михальчук Наталія Олександрівна,
Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра практики англійської мови,
завідувач.
Офіційні опоненти: член-кореспондент АПН України,
доктор психологічних наук, професор
Боришевський Мирослав Йосипович,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України,
лабораторія психології особистості імені П.Р.Чамати, завідувач;
кандидат психологічних наук
Митник Олександр Якович,
Київський міський педагогічний університет імені Б.Д.Грінченка,
кафедра теорії та методики початкової освіти, доцент.
Захист відбудеться 13 травня 2008 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.453.02. в Інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, м. Київ-33, вул. Паньківська, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту психології
ім. Г.С.Костюка АПН України.
Автореферат розіслано 11 квітня 2008 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.М.Третяк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Курс на гуманізацію освіти, що здійснюється в нашій країні, зумовлює відмову від вузьких прагматичних цілей вивчення іноземної мови. В сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу, а опанування іноземної мови – як оволодіння іншомовною культурою та засвоєння світових духовних цінностей. Таким чином, соціальне замовлення передбачає не тільки формування у школярів, що вивчають іноземну мову, необхідних іншомовних навичок та вмінь, але й ознайомлення через мову з культурою країни, її традиціями, історією та сучасністю.
Недоліком навчання іноземних мов завжди була проблема невідповідності змісту навчання у школі необхідному рівню реального використання мовленнєвих одиниць в природному комунікативному акті. Основними проблемами, які виникають під час навчання іноземних мов, є: невідповідність іноземної культури реально існуючій на уроці іноземної мови мовленнєвій ситуації; труднощі у створенні позитивного психологічного клімату в колективі, моделюванні комунікативних ситуацій в іншомовному оточенні; особливості суб’єктного самовизначення школярів, які сприяли б формуванню толерантної, відкритої до міжкультурного діалогу особистості.
Відповідно до суспільних умов сьогодення постає необхідність у здійсненні психолого-педагогічних досліджень, які б чіткіше окреслювали напрями удосконалення методики викладання іноземних мов у середній школі. Зокрема, В.Г.Кремень неодноразово наголошував, що вся освіта повинна бути культурологічно зорієнтованою. В цьому зв’язку недостатньо вивченими залишаються питання формування в учнів комунікативних вмінь та навичок, необхідних для здійснення міжкультурних діалогів.
Однією з успішних спроб удосконалення навчального процесу у напрямку формування культури міжетнічного діалогу є так зване “культуроспрямоване оволодіння іноземними мовами” (за термінологією Л.П.Смєлякової). У цьому плані особливої цінності набувають психологічні традиції спрямованості на культуру та діалог, які втілилися в теорії та практиці розвивального навчання (В.В.Давидов, О.К.Дусавицький, Д.Б.Ельконін, В.Т.Кудрявцев, С.Д.Максименко, Г.О.Цукерман) та проекті “школи діалогу культур” (Г.О.Балл, В.С.Біблер, І.Ю.Берлянд, С.Ю.Курганов, В.Ф.Литовський, Л.О.Месеняшина, Т.А.Російчук). Культурологічно зорієнтоване навчання створює неабиякі умови для засвоєння школярами культурних реалій через тексти художньої літератури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУЛЬТУРОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок