Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ЗНАННІ: АНТРОПОЛОГІЧНО-ЦІННІСНІ ПАРАМЕТРИ ТА ГУМАНІТАРНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОТЕНЦІЇ

ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ЗНАННІ: АНТРОПОЛОГІЧНО-ЦІННІСНІ ПАРАМЕТРИ ТА ГУМАНІТАРНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОТЕНЦІЇ

Назва:
ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ЗНАННІ: АНТРОПОЛОГІЧНО-ЦІННІСНІ ПАРАМЕТРИ ТА ГУМАНІТАРНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОТЕНЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,61 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
УДК 168.522:17.022.1+165.61
Бродецький Олександр Євгенович
ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ЗНАННІ: АНТРОПОЛОГІЧНО-ЦІННІСНІ ПАРАМЕТРИ ТА ГУМАНІТАРНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОТЕНЦІЇ
Спеціальність 09.00.09 – філософія науки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Чернівці – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник:
доктор філософських наук, професор
Марчук Михайло Георгійович, завідувач
кафедри філософії Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор
Капітон Володимир Павлович, завідувач
кафедри гуманітарних дисциплін
Дніпропетровської державної фінансової академії;
кандидат філософських наук, доцент
Зорій Ніна Іванівна, завідувач кафедри
психології та соціології Буковинського
державного медичного університету.
Захист відбудеться 21 грудня 2007 р. о 15.00 год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.08 у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою:
58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корп. VI, ауд. 31.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою:
Чернівці, вул. Л.Українки, 23.
Автореферат розіслано 20 листопада 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
Я.Р.Козьмук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Суперечливі тенденції розвитку новочасної та новітньої культури і науки як її невід’ємного елемента вже не одне десятиліття спонукають філософсько-методологічну думку шукати оновленого розуміння природи й конститутивних засад раціональності. Дедалі очевиднішою стає цілісність наукового знання, що ґрунтується на органічному поєднанні його логіко-когнітивних і ціннісно-смислових аспектів, у зв’язку з чим особливого значення набуває переосмислення суті, смислу та значущості ірраціональних елементів у мисленні, культурі, науковому пізнанні.
Цінність ірраціонального в усьому спектрі її інтелектуальних, етичних, естетичних і релігійних потенцій може бути осягнута не у відриві від раціональності, а лише в процесі її глибокого переосмислення та врахування наявності в ній різних історично зумовлених типів і форм. У такому контексті підхід до ірраціонального закономірно передбачає оновлене розуміння його когнітивно-ціннісного потенціалу. Від адекватного розуміння світоглядно-методологічного потенціалу ірраціонального залежить успіх в усвідомленні закономірностей і колізій історичного розвитку науки і культури.
Потенціал ірраціонального в теоретичному знанні – проблема, невіддільна від особливо нагального питання про співвідношення логічних і позалогічних, недискурсивних інтенцій свідомості в нашому життєво-творчому та ціннісному самовизначенні. Недооцінювати так звані “позараціональні” потенції необачно вже хоча б тому, що впродовж усієї історії людської культури на формування образу людини і філософської картини світу не менше, ніж наука, впливають міф, мистецтво, релігія, словесність.
Особливої філософсько-методологічної загостреності проблема співвідношення раціонального та ірраціонального в людській життєдіяльності, мисленні, творчості, науковому пізнанні набуває саме наприкінці ХХ – початку ХХІ сторіччя, що зумовлене постнекласичною стадією розвитку науки. Маючи загальний світоглядно-філософський характер, дотикаючись до всіх виявів ставлення людини до світу, ця проблема стосується духовної культури в цілому. Але чи не найактуальнішою вона стала в сучасній філософії та методології науки.
Без урахування ірраціональних аспектів світу практично неможливо вибудувати цілісну, соціально релевантну його картину, оскільки це не дозволяє побачити в ньому найістотніше для людини. Так само без ідеї ірраціонального важко уявити сучасні вчення про людину та її культурно-історичний розвиток.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ЗНАННІ: АНТРОПОЛОГІЧНО-ЦІННІСНІ ПАРАМЕТРИ ТА ГУМАНІТАРНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОТЕНЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок