Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЛЬТРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАВКОЛО ДРЕН І ЗВОЛОЖУВАЧІВ І ЇХ ВПЛИВ НА ВОДОПРИЙМАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ

ФІЛЬТРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАВКОЛО ДРЕН І ЗВОЛОЖУВАЧІВ І ЇХ ВПЛИВ НА ВОДОПРИЙМАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ

Назва:
ФІЛЬТРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАВКОЛО ДРЕН І ЗВОЛОЖУВАЧІВ І ЇХ ВПЛИВ НА ВОДОПРИЙМАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,53 KB
Завантажень:
339
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Іващенко Алла Павлівна
УДК 626.862.3:532.001
ФІЛЬТРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАВКОЛО ДРЕН І ЗВОЛОЖУВАЧІВ
І ЇХ ВПЛИВ НА ВОДОПРИЙМАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ
Спеціальність 05.23.16 - Гідравліка та інженерна гідрологія
Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Рівне - 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Рівненському державному технічному університеті (колишня Українська державна академія водного господарства) Міністерства освіти України.
Науковий керівник: Хлапук Микола Миколайович, кандидат техніч-них наук, доцент, докторант кафедри гідротехнічних спо-руд Рівненський державний технічний університет,
Офіційні опоненти: Олійник Олександр Якович, доктор технічних наук, професор, член.-кор. НАН України, завідуючий відділом прикладної гідро-ди-на-міки Інституту гідромеханіки НАН України
черенков андрій васильович, кандидат техніч-них наук, доцент кафедри гідроме-ліо-ра-цій Рівненського державного технічного університету
Провідна установа: кафедра мостів і тунелів Українського транспортного університету Міністерство освіти України, м.Київ
Захист відбудеться " 2 " червня 1999 р. о 14 годині на засідан-ні спеціалізованої вченої ради Д 47.104.01 при Рівненському державному технічному університеті за адресою: 266000, м. Рівне, вул. Соборна, 11
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Рівненського державного технічного університету за адресою: м. Рівне, вул. Приходька, 75
Автореферат розісланий ” 30 ” квітня 1999 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Востріков В. П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В пористих середовищах під дією сил з боку фільтра-ційного потоку відбуваються деформації, які значно погіршують гідравлічний ре-жим гідротехнічних споруд. В найбільш складних умовах знаходяться водозабірні свердловини, дренажні устрої в гідротехнічних спорудах, меліоративний дренаж. Деформації грунтового середовища призводять до локальних змін його коефіцієнта фільтрації та змінюють гідравлічні характеристики потоку. Фільтра-ційні де-формації в більшості випадків є основною причиною руйнування грунтових гребель. Деформації грун--тового середовища в зоні влаштування водо-за-бірних свердловин можуть при-з-водити до збільшення припливу та зниження рів-ня грунтових вод (РГВ), що обумовлює просідання грунту та вихід з ладу насосного обладнання. Так із-за суфозійних процесів приплив до дренажу осушувально-зволожу-валь-них систем (ОЗС) значно зменшується, збільшуються гід-рав-лічні градієнти, що в ок-ре--мих випадках призводить до виходу конструкцій з ладу. З іншого боку можливе ло-кальне збіль-шення коефіцієнта фільтрації в навколодренній зоні, із-за чого збільшується приплив та інтенсивність пониження РГВ і зменшуються гідравлічні опори. Отже, проблема фільтраційних деформацій пористого середовища є важливою й актуальною. Існуючі методи розрахунку меліоративного дренажу не враховують ці процеси.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана за планами науково-дослідних робіт Рівненського державного технічного університету, що розроблялись за госп-договірною та держбюджетною тематиками відповідно до комплексних галузевих наукових програм з меліорації та сільського господарства.
Мета і задачі дослідження. Наукове обгрунтування та розробка методики розрахунку горизонтального трубчастого дренажу в середовищах, що дефор-му-ються, і який працює в гідравлічному режимі двосторонього регулювання РГВ.
В задачу досліджень входило:
1.
Аналіз і оцінка впливу різних фільтраційних і гідравлічних процесів в середовищах, що деформуються, на роботу дренажних конструкцій.
1.
Встановлення закономірності характеру зміни коефіцієнта фільтрації в несуфозійному та суфозійному грунті й обгрунтування, в зв'язку з цим, можливих мо-делей філь-траційних деформацій в навколодренній зоні.
1.
Розробка рекомендацій по розрахунку дренажу з урахуванням фільтраційних деформацій в навколодренній зоні.
Наукова новизна одержаних результатів. На основі виконаних експери-мен-тальних і теоретичних досліджень встановлений характер зміни коефі-цієнта філь-т-ра--ції в несуфозійному та суфозійному середовищах в навколодренній зоні при роботі дренажних конструкцій в гідравлічних режимах осушення і зволо-ження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ФІЛЬТРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАВКОЛО ДРЕН І ЗВОЛОЖУВАЧІВ І ЇХ ВПЛИВ НА ВОДОПРИЙМАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок