Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ

ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ

Назва:
ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,49 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ім. І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО
КАВИН ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
УДК 616-037+616-036.86+616.346.2+616-08
ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ
14.01.03. – хірургія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Тернопіль – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Івано-Франківській державній медичній академії МОЗ України.
Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор ме-дич-них наук, професор Василюк Михайло Дмитро-вич, Іва-но-Франківська державна медична академія МОЗ Украї-ни, завідувач кафедри факультетської хі-рур-гії.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Дзюбановський Ігор Якович, Терно-піль-сь-ка дер--жавна медична академія ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, заві-ду-вач кафед-ри хірургії факультету післядипломної освіти;
доктор медичних наук, професор Мільков Борис Олегович, Буковинська дер----жавна медична академія МОЗ України, професор кафедри факультетської хірургії.
Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України (м. Київ), кафедра хірургії.
Захист відбудеться 27 лютого 2003 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.601.01 у Тернопільській дер-жав---ній медичній академії ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільської державної ме--дичної академії ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 12).
Автореферат розісланий 24 січня 2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради професор Я.Я.Боднар
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Гострий апендицит – найбільш поширене хірургічне захворювання органів черевної порожнини (Кулачек Ф.Г., Мильков Б.О. и соавт., 1991). Апендектомія становить 80-85 % усіх невідклад-них операцій в абдомінальній хірургії (Мильков Б.О. 1996, Alvares G 1990). За даними М.В.Корепановой (1997), С.В. Синило (1992) від 10 до 46% хво-рих в клініках оперується з приводу деструктивних форм гострого апендициту. Ускладнені форми гострого апендициту зустрічаються у 20-70% хворих (Девятов В.А. 1991), а післяопераційна летальність від гострого апендициту становить від 0,1% до 0,4% (Дзюбановский И.Я. 2001, Birnbaum B. 2000), в той же час летальність хворих старше 60 років коливається в межах 2,4-4,0% (Мазурик М.Ф. 1990). У структурі післяопераційної летальності гострого апендициту гнійно-септичні ускладнення займають 9-45 % (Лупальцев В.И. 1996, Мамчич В.И. 1998). Як правило виникнення різних патоморфологічних змін в червоподібному відростку пов‘язують тільки з термінами захворювання. Відсутні повідомлення про інші фактори, які впливають на виникнення цих змін.
В повідомленнях літератури не достатньо вивчені зміни функціо-наль--но-го стану печінки, зокрема, її білковосинтезуючої функції і не встановле-но взаємо-звязку цих змін з частотою і важкістю гнійно-септичних ускладнень гострого апендициту. Вивчення білкового обміну, як однієї з найбільш важливих функцій печінки, як правило, проводять методом електрофорезу на папері, який має невисоку спроможну здатність (Караман Н.В., 1978).
Спостерігаються суперечливі дані змін гуморального та клітинного імунітету у виникненні різних патоморфологічних форм гострого апендициту (Лебедев А.И. 1990, Реут А.А., Вагин С.М. 1988). Ще на сьогодні не встановлений вплив змін гуморального і клітинного імунітету на виникнення різних патоморфологічних форм гострого апендициту, та характеру мікрофлори, яка спричиняє виникненню запального процесу в червоподібному відростку.
Не розроблені критерії прогнозування виникнення і перебігу ускладнень гост-рого апендициту, з врахуванням функціонального стану печінки і факто-рів гуморального та клітинного імунітету і врахування їх в процесі лікування та попередження ускладнень.
З метою підвищення резистентності організму хворих з ускладненим пере-бігом гострого апендициту застосовують ряд препаратів , направлених на сти-муляцію імунологічного гомеостазу, однак застосування іму-номодуляторів і гепатопротекторів проводиться без врахування показників іму-нологічної системи та функціонального стану печінки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок