Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ У ГАЛИЧИНІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ У ГАЛИЧИНІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Назва:
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ У ГАЛИЧИНІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,21 KB
Завантажень:
395
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
Вітенко Микола Дмитрович
УДК: 94(947: 943) “1867/1914”
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ
У ГАЛИЧИНІ:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
(ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
07.00.02 – Всесвітня історія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Чернівці – 2006
Дисертацією
є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії слов’ян Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Федорчак Петро Степанович,
Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника,
завідувач кафедри історії слов’ян,
професор
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Макар Юрій Іванович
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
завідувач кафедри міжнародних відносин, професор
кандидат історичних наук, доцент
Матейко Роман Михайлович
Тернопільський державний
економічний університет,
кафедра українознавства, доцент
Провідна установа Львівський національний
університет імені Івана Франка,
(м. Львів)
Захист відбудеться 30 червня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий “___” ____________ 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т. Я. Лупул
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Польсько-українські відносини у Галичині в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. мали важливі наслідки для польського та українського народів, носили суперечливий, а часом і драматичний характер. Важливим чинником тогочасних міжнаціональних взаємин виступали соціально-економічні процеси і явища, які втілювалися у поглибленні товарно-грошових відносин, майновому розшаруванні населення, появі нових суспільних груп і верств. Суттєвий вплив на стосунки між поляками та українцями справило різке чисельне збільшення населення краю, міграції селян до міст та містечок, політично керовані міграції із Західної Галичини в Східну і навпаки, а також масова еміграція населення за кордон. Зазначені демографічні зміни посилили загострення соціальних проблем жителів міст і особливо малоземельного селянства. Наявність чисельних польсько-українських протиріч у соціально-економічній сфері, відсутність дієвих методів їх політичного врегулювання спричинили чергове загострення міжнаціональних взаємин. Саме тому, для подолання стереотипів минулого і створення умов добросусідства, глибоке і всебічне вивчення соціально-економічних польсько-українських відносин у Галичині у останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. є назрілою і актуальною проблемою.
Актуальність дослідження зумовлена й тим, що, попри наявність багатьох наукових праць, монографій, статей, розвідок з історії взаємин між поляками та українцями у Галичині, роль соціально-економічних факторів у міжнаціональних стосунках спеціально не вивчалася. У радянській, польській та українській історіографії узагальнюючих чи спеціальних праць із зазначеної проблематики досі не створено.
Саме в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. у Галичині почали формуватися передумови польсько-українського протистояння, яке стало проявлятися згодом у військовому конфлікті 1918 – 1919 рр.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі історії слов'ян Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і була складовою частиною державної науково-дослідної програми “Етно-соціальні процеси у слов’янському світі у ХХ ст. (на матеріалах західних областей України і східних регіонів Польщі)”, (реєстраційний номер УкрНТЕІ 0102U3441).
Мета і завдання дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ У ГАЛИЧИНІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок