Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ АНТРОПОМОРФНИХ КРОКУЮЧИХ СИСТЕМ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ АНТРОПОМОРФНИХ КРОКУЮЧИХ СИСТЕМ

Назва:
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ АНТРОПОМОРФНИХ КРОКУЮЧИХ СИСТЕМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,83 KB
Завантажень:
404
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ
ім. Я. С. ПІДСТРИГАЧА
Литвин Богдан Андрійович
УДК 531.8+62-50
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ АНТРОПОМОРФНИХ КРОКУЮЧИХ СИСТЕМ
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико - математичних наук
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
Бербюк Віктор Євгенович,
Чалмерський технічний університет, м. Гетеборг, Швеція,
завідувач кафедри механічних систем
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
Крак Юрій Васильович,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
професор кафедри моделювання складних систем

кандидат фізико-математичних наук, доцент
Щербатий Михайло Васильович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка,
доцент кафедри прикладної математики

Провідна установа: Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України,
відділ математичних систем мо-де-лю--вання проблем екології
та енергетики, м. Київ
Захист відбудеться “ 3 березня 2006 р. о 15 годині в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України за адресою: вул. Наукова 3б, м. Львів, 79060.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту прикладних проблем меха-ні-ки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України (вул. Наукова 3б, м. Львів, 79060).
Автореферат розіслано “ 2 лютого 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор фізико-математичних наук Р. М. Мартиняк


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Останнім часом широко досліджуються задачі моделювання процесу ходи антропоморфних крокуючих систем (АКС) – нелінійних механічних систем, якими моделюють опорно-руховий апарат (ОРА) людини, біотехнічні системи “людина-протез”, двоногі людиноподібні крокуючі роботи. Розробка крокуючих систем, покликаних замінити людину в шкідливих, небезпечних для її перебування умовах, вирішення проблем реабілітації інвалідів із втраченими руховими можливостями ОРА вимагає вдосконалення існуючих та розвитку нових підходів до моделювання та оптимізації керованих рухів АКС.
До цього часу недостатньо дослідженими є задачі оптимального керування АКС, в яких враховуються “природна” ритміка руху та обме-ження на переміщення ніг, що ґрунтуються на екс-пе-риментальних біомеханічних дослідженнях, асиметричність ходи, притаманна людині з протезованою гомілкою, динаміка пасивних приводів, зокрема, протезів гомілки, а також інші кінематичні і динамічні в’язі на фазовий стан та керування АКС.
Моделювання ходи АКС пов’язане з розв’язанням задач динаміки, ке-рування та оптимізації для багатовимірних нелі-ній-них систем деревовидної структури з нестаціонарними змішаними обмеженнями як на фазові координати, так і на керування. Ці обме-ження суттєво ускладнюють процес розв’язування оптимізаційних задач. Мож-ли-вість розв’язувати такі задачі появилась завдяки сучасному розвитку обчис-лю-вальної техніки.
Значний внесок у вивчення проблем кінематики, динаміки та керу-ван-ня рухом АКС належить, зокрема, Альошин-сь-ко-му С. Ю., Бернштейну Н. А., Білецькому В. В., Бер-бюку В. Є., Ларіну В. Б., Мо-рейні-су І. Ш., Формальському А. М., Hatze H., McGeer R., MoA., Pedotti A., Schiehlen W., Wucobratovich M., WinterGoswaChessйBessonnetChevallereauта іншим вченим.
Розв’язування задач динаміки, оптимізації режимів руху та конструктивних па-раметрів нелінійних динамічних систем, до яких належать АКС, потребує розробки ефективних чис-лових методів, алгоритмів та відповідного програмного забезпечення для математичного мо-делювання складних розгалужених динамічних систем з нестаціо-нар-ними, змінними за структурою обмеженнями на фазові координати і ке-рування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ АНТРОПОМОРФНИХ КРОКУЮЧИХ СИСТЕМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок