Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ЕЛЕКТРОННІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІН-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ

ЕЛЕКТРОННІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІН-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ / сторінка 5

Назва:
ЕЛЕКТРОННІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІН-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,61 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Таку бінарну систему називатимемо аморфним сплавом заміщення. За таких припущень імовірність просторового розташування атомів в точках та імовірність випадкового заповнення цих точок простору атомами різних сортів є статистично незалежними. Конфіґураційне середнє можна трактувати як подвійне: – за розподілом атомів в просторі і за приналежністю фіксованих в просторі атомів до певного сорту . Структура сплаву характеризується фур’є-компонентами повної атомної густини та фур’є-компонентами флуктуації густини магнітоактивних атомів , , через які визначаються структурні кореляційні функції
(5)
схему розрахунку для яких наведено в [PonedilokSavenko V.P., Phys. Stat. Sol. (b), 1994, 184, 433]. Розподіл флуктуацій густини обраний ґаусовим.
Термодинамічні і динамічні властивості розглянуто в рамках концепції параметрів порядку. Флуктуації спінової та електронної намагніченостей описуються операторами
(6)
Нами запропоновано спосіб врахування впливу структурних флуктуацій параметрів порядку на спектр магнонів, відмінний від розвинутого в роботі [VakarchukTkachukKulijJMMM, 1995, 146, 191], а саме взято наближення, коли термодинамічне середнє значення спіну атома , яке залежить від просторової конфіґурації атомів моделі, замінюється його конфіґураційно середнім значенням: . Виконана процедура конфіґураційного засереднення залишає термодинамічним параметром.
В ролі параметрів порядку задачі вибрано намагніченість локалізованих атомних магнітних моментів та електронну спінову поляризацію (намагніченість) , які визначаються самоузгоджено з умови мінімуму термодинамічного потенціалу.
Ефективний одночастинковий гамільтоніан в термінах операторів (6) складається із двох частин, що описують енергію підсистеми вільних електронів провідності та енергію підсистеми невзаємодіючих локалізованих атомних спінів у самоузгоджених полях:
(7)
Тут – ефективне випадкове поле, що діє на спін атома в точці . У випадку кристалічної структури та контактної спін-електронної взаємодії , поле зводиться до відомого виразу однорідного самоузгодженого поля магнітних кристалів [Изюмов Ю.А., Кассан-оглы Ф.А., Скрябин Ю.Н. Полевые методы в теоррии ферромагнетизма, М.: Наука, 1974, 223с].
До оператора кореляційних взаємодій
(8)
віднесено енергію розсіяння електронів на флуктуаціях структури, де перенормований ефективний потенціал
(9)
Тут і – форм-фактори псевдопотенціалів взаємодії електронів з немагнітними та магнітними атомами, відповідно.
З метою виходу за межі наближення самоузгодженого поля застосовано метод функціонального інтегрування, розроблений в роботах [VakarchukRudavskiiPonedilokPhys.l.1985, 128, 231; CongChauActa Physica Polonica, 1987, A72, 7]. Побудовано функціонал термодинамічного потенціалу для фіксованої конфіґурації сплаву
(10)
на польових функціях , спряжених до операторів , використовуючи тотожність Стратоновича-Хаббарда. Вклад електронної підсистеми в термодинамічний потенціал враховано в рамках теорії збурень за ефективним потенціалом (9), в який входить обмінна спін-електронна взаємодія .
Нехтуючи багаточастинковими спін-спіновими взаємодіями та враховуючи лише двочастинкові, що відповідає ґаусовій апроксимації у функціональному інтегралі, отримано термодинамічний потенціал у наближенні хаотичних фаз (RPA): , складові якого
Тут запроваджена динамічна спінова сприйнятливість електронної підсистеми . – термодинамічний потенціал в наближенні самоузгодженого поля. Вищі поправки до термодинамічного потенціалу, пропорційні двом і більше сумам за хвильовими векторами, є малими за умови далекосяжних ефективних взаємодій та щільних систем [Вакарчук И.А., Рудавский Ю.К., Понедилок Г.В. ТМФ, 1984, 58, 16].
Рис. . Типова поведінка ефективної взаємодії у магітовпорядкованій фазі (рис. зліва) та її зміна відносно взаємодії RKKY.
В роботі показано, виходячи з виразу для функціоналу (10), що при наявності магнітного впорядкування в системі опосередкована парна спін-спінова взаємодія стає анізотропною, з виділеним напрямом вздовж осі квантування .

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ЕЛЕКТРОННІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІН-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок