Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ЕЛЕКТРОННІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІН-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ

ЕЛЕКТРОННІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІН-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ЕЛЕКТРОННІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІН-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,61 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ
На правах рукопису
ДОРОШ Людмила Анатоліївна
УДК 539.213.2; 538.955
ЕЛЕКТРОННІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ
СПІН-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ
АМОРФНИХ СПЛАВІВ
01.04.02 – теоретична фізика
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі вищої математики Національного університету “Львівська політехніка”, м. Львів.
Науковий керівник – | | доктор фізико-математичних наук, професор Рудавський Юрій Кирилович, завідувач кафедри вищої математики, ректор Національного університету “Львівська політехніка”, м. Львів.
Офіційні опоненти – | | член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Стасюк Ігор Васильович, заступник директора і завідувач відділу квантової статистики Інституту фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів; –
| доктор фізико-математичних наук, професор Лев Богдан Іванович, головний науковий співробітник відділу теоретичної фізики Інституту фізики НАН України, м. Київ.
Провідна організація – | | Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича Міністерства освіти і науки України.
Захист відбудеться 21 червня 2006 року о 15 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .156.01 при Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України за адресою: 79011 Львів, вул. Свєнціцького, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту фізики конденсованих систем НАН України за адресою: 79026 Львів, вул. Козельницька, 4.

Автореферат розіслано 17 травня 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д .156.01,
кандидат фіз.-мат. наук Т.Є. Крохмальський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дослідження впливу структурного безладу на фізичні властивості магнітних сплавів – складне та актуальне завдання сучасної фізики конденсованого середовища. Завдяки особливим властивостям структурно невпорядковані матеріали, зокрема аморфні сплави та сплави заміщення, мають широке і далеко ще не вичерпане поле застосування в мікроелектроніці, електротехніці тощо. Це зумовлює значний практичний інтерес до їх вивчення. Важливою є побудова простих моделей магнітних аморфних металічних сплавів, на основі яких можна пояснити експериментально спостережувані факти і передбачити нові цікаві властивості. Особливий інтерес для сучасного матеріалознавства такі дослідження складають з точки зору вивчення їх електронних і магнітних властивостей.
Однією з головних проблем побудови теорії електронних і магнітних явищ аморфних та кристалічних нестехіометричних сплавів, порівняно з теорією ідеальних кристалічних систем, є складність опису структурного безладу та послідовного врахування внеску структурних флуктуацій у спостережувані фізичні величини. Атомна структура більшості металічних та напівпровідникових аморфних сплавів подібна до рідинної, з добре вираженим ближнім порядком, тому може описуватися модельними структурними функціями. Ця ідея вперше сформульована і застосована до теоретичного опису аморфних систем Губановим (1963) і розвинена в наступних роботах, огляд яких подано в [Займан Дж. Модели беспорядка., М.: Мир, 1982, 592с]. Дослідження кристалічних невпорядкованих магнітних сплавів заміщення в рамках моделі Гайзенберга започаткували Едвардс і Джонс [EdwardsJonesJ.Phys.C, 1971, 4, 2109].
Розвиток теорії структурно невпорядкованих систем пов’язаний також з вирішенням нетривіальних математичних проблем – розрахунком середніх за конфіґураціями спостережуваних фізичних величин. Поширеним методом розв’язання цієї задачі є побудова ланцюжка конфіґураційно засереднених кореляційних функцій довільного порядку та обґрунтування процедури його замикання. Такий алгоритм використано [KaneyoshiJ.Phys.C, 1972,5, 3504; HandrihOttkingPhys. Stat.Sol.(b), 1999, 216, 1073] для опису магнітних властивостей структурно невпорядкованої моделі Гайзенберга.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ЕЛЕКТРОННІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПІН-ЕЛЕКТРОННОЇ МОДЕЛІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок