Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Вплив iонолу та альфа-токоферолу при спiльному застосуваннi на процеси пероксидацiї лiпiдiв та вмiст циклiчних нуклеотидiв у серцi, печiнцi та кровi при синдромi тривалого розчавлювання в експериментi

Вплив iонолу та альфа-токоферолу при спiльному застосуваннi на процеси пероксидацiї лiпiдiв та вмiст циклiчних нуклеотидiв у серцi, печiнцi та кровi при синдромi тривалого розчавлювання в експериментi

Назва:
Вплив iонолу та альфа-токоферолу при спiльному застосуваннi на процеси пероксидацiї лiпiдiв та вмiст циклiчних нуклеотидiв у серцi, печiнцi та кровi при синдромi тривалого розчавлювання в експериментi
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,93 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ ФIЗIОЛОГIЇ iм.О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
ЗАВЕДЕЯ ТЕТЯНА ЛЕОНТIЇВНА
УДК 616-091-001.36-008.61
Вплив iонолу та альфа-токоферолу при
спiльному застосуваннi на процеси
пероксидацiї лiпiдiв та вмiст циклiчних нуклеотидiв у серцi, печiнцi та кровi при синдромi тривалого розчавлювання в експериментi
14.03.04 - патологiчна фiзiологiя
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеню
кандидата бiологiчних наук
Київ - 1999


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана у Донецькому державному медичному унiверситетi iм.М.Горького
Науковий керiвник: член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук,
професор Єльський Вiктор Миколайович, завiдувач кафедри патологiчної фiзiологiї Донецького державного медичного унiверситету iм. М.Горького
Офiцiйнi опоненти:
Доктор бiологiчних наук, професор Жалiло Любов Iванiвна, Українська Академiя
державного управлiння при Президентовi України, кафедра валеологiї;
Доктор медичних наук, професор Середенко Михайло Михайлович, Iнститут фiзiологiї iм. О.О.Богомольця НАН України, завiдувач вiддiлом по вивченю гiпоксичних
станiв;
Провiдна установа: Iнститут ендокринологiї i обмiну речовин iм. В.П.Комiсаренка
АМН України
Захист вiдбудеться " 16 " березня 1999 р. о 14-00 год. на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д-26.198.01. Iнституту фiзiологiї iм. О.О. Богомольця НАН України(м.Київ, вул. Богомольця, 4).
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Iнституту фiзiологiї iм.О.О.Богомольця НАН України за адресою: м.Київ, вул. Богомольця,4.
Автореферат розiсланий " 17 " лютого 1999 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради,
доктор бiологiчних наук Сорокiна-Марiна З.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть проблеми.
Щороку спостерiгається зростання рiвню травматизма, особливо пов'язаного з виробництвом, транспортом та стихiйними лихами. За абсолютною величиною смертностi травматизм займає третє мiсце в свiтi пiсля серцево-судинних та онкологiчних захворювань та перше мiсце серед людей до 45 рокiв (Проценко В.А. та співавт., 1988).
Синдром тривалого розчавлювання (СТР) належить до числа тяжких форм травми. У вугiльнiй промисловостi травматизм у 4 рази вище, нiж в iнших галузях виробництва (Нiренбург К.Г. та спiвавт., 1987).Лiкування СТР розроблено недостатньо, тому необхiдне детальне вивчення патогенезу метаболiзму клiтин, ролi процесiв перекисного окислення лiпiдiв (ПОЛ), активностi антиоксидантної системи (АОС). Корекцiя цих порушень являє собою складну проблему, тому що питання, якi торкаються змiн у бiомембранах шокової клiтини, вимагають уточнення (Брюсов П.Г.та спiвавт., 1992).
Вiдомо, що непомiрна активацiя процесiв ПОЛ у деяких органах при СТР веде до мембранодеструктивних процесiв клiтин, виходу лiзосомальних ферментiв, якi збiльшують процеси деструкцiї у клiтинi (Брюсов П.Г. та спiвавт., 1992). Це може бути причиною виникнення метаболiчних порушень. Антиоксидантна система стабiлiзує процеси ПОЛ. При недостатностi бiогенних антиоксидантiв з метою корекцiї порушень процесiв ПОЛ застосовують синтетичнi штучнi, як, наприклад, iонол (Маньковська I.Н. та спiвавт., 1988; Меєрсон Ф.З. та спiвавт., 1988) чи природнi, як, наприклад, альфа-токоферол (Подберезiна Н.Б. та спiвавт., 1992; Munrod L.H. et al., 1997).
Широко вивчалось питання про застосування одного антиоксиданта при порушеннях процесiв ПОЛ при рiзних патологiях. Данi про спiльне застосування двох та бiльше антиоксидантiв нечисленнi (Бараков Ю.I. та спiвавт., 1995; Salabudeen A.K. et al., 1996). Вiдомо, що використання двох та бiльше антиоксидантiв не дає сумарного ефекту на процеси пероксидацiї лiпiдiв (Абрамова Ж.I. та спiвавт., 1985). Ця дiя багатогранна та потребує подальшого вивчення. Не проводилось дослiдження по вивченню впливу iонолу та альфа-токоферолу при спiльному застосуваннi. За даними М.В.Бiленко та спiвавт. (1989) в умовах патологiї при введеннi iонола органiзм в першу чергу реалiзує ендогенний антиоксидант альфа-токоферол. Тому iонол нами застосован разом з альфа-токоферолом.
Застосування препаратiв з метою регуляцiї обмiнних процесiв, особливо корекцiї процесу перекисного окислення лiпiдiв, має стати значним внеском у розробку патогенетично обгрунтованого лiкування СТР
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Вплив iонолу та альфа-токоферолу при спiльному застосуваннi на процеси пероксидацiї лiпiдiв та вмiст циклiчних нуклеотидiв у серцi, печiнцi та кровi при синдромi тривалого розчавлювання в експериментi

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок