Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ (на матеріалі курсу "Поліфонія")

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ (на матеріалі курсу "Поліфонія")

Назва:
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ (на матеріалі курсу "Поліфонія")
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,19 KB
Завантажень:
428
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Гарбар Галина Анатоліївна
УДК 781 + 78.072
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ
(на матеріалі курсу "Поліфонія")
13.00.02 - | теорія та методика навчання музики і музичного виховання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному університеті куль-тури і мистецтв, Міністерство культури і мистецтв України, м.Київ.
Науковий керівник: | ·
кандидат педагогічних наук, доцент
БУЛАТОВА Елеонора Іванівна,
Київський національний університет куль-тури і мистецтв, доцент кафедри теорії му-зики, фортепіано і музичного виховання
Офіційні опоненти: | ·
доктор педагогічних наук, професор
ПАДАЛКА Галина Микитівна,
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, професор кафедри гри на музичних інструментах;
·
кандидат педагогічний наук, доцент
БЄЛЯВІНА Наталія Дмитрівна,
Державна академія керівних кадрів куль-тури і мистецтв, доцент кафедри теорії, історії і практики культури.
Провідна установа: | Вінницький державний педагогічний уні-верситет імені М.Коцюбинського, кафедра теорії та історії музики і гри на музичних інструментах.
Захист відбудеться 4 квітня 2001 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.807.01. у Київському наці-ональному університеті культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського наці-онального університету культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36).
Автореферат розісланий 3 березня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук,
професор Ківшар Т.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми дослідження. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття) орієнтує на духовне само-вдосконалення особистості, формування її інтелектуального та куль-турного потенціалу як найвищої цінності нації. Сучасна соціокульту-рна реальність функціонально визначається освітньою системою, за-снованою на гуманістичних та демократичних засадах і зорієнтова-ною на підготовку фахівців, спроможних здійснювати самостійну полі-функціональну художньо-творчу діяльність.
Підготовка майбутніх спеціалістів в галузі музичного мистецтва відповідно до сучасних запитів соціально-культурної практики, до нової наукової музично-фахової інформації ставить за мету оволо-діння методами самостійного пошуку, аналізу та синтезу мистецьких процесів і явищ, корекції музично-професійної діяльності. Музично-теоретична підготовка майбутніх фахівців вступає у проти-річчя з практичними умовами їх роботи: характером ху-дожньо-творчої праці, рівнем фахової підготовки спеціалістів у вищій школі і реальними потребами, запитами соціокультурної дій-сності, між змістом освіти та її відповідністю вимогам практики. У зв"язку з цим завдання полягає у вирішенні питань удосконалення музично-теоретичної освіти фахівців з орієнтацією їх на продуктивно-перетво-рюючу діяльність в умовах самостійного творчого пошуку. Це зумов-лює актуальність даного дослідження.
Психологічні аспекти досліджуваної проблеми знайшли наукове обгрунтування у працях К.О.Абульханової-Славської, П.Я.Гальперіна, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, С.Л.Рубінштейна, Н.Ф.Тализіної. Питання особистісної значущості самостійної діяль-ності грунтовно досліджені у роботах Л.П.Арістової, В.П.Зінченка, М.С.Злобіна, О.М.Леонтьєва, О.М.Матюшкіна, З.О.Решетової, І.П.Калошиної, С.Л.Рубінштейна.
У науковій літературі комплексно розкрито специфіку розвитку пізнавальної самостійності особистості, а саме: цілісність і систем-ність у вивченні та організації освітніх систем (А.М.Алексюк); фор-мування змісту освіти і процесу навчання (Н.Ф.Тализіна); організація і впровадження у практику проблемних занять (Л.Г.Вяткін, О.М.Матюшкін); філософія, методологія та психологія творчості (Я.О.Пономарьов); розвиток творчих здібностей у процесі вивчення фахових навчальних дисциплін (Л.В.Остапенко); діалогічність спіл-кування (В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ (на матеріалі курсу "Поліфонія")

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок