Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Принципи розкриття злочинів

Принципи розкриття злочинів

Назва:
Принципи розкриття злочинів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,05 KB
Завантажень:
416
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Академія адвокатури України
Кузьмічов Ярослав Володимирович
УДК 343.98
Принципи розкриття злочинів
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Іщенко Андрій Володимирович,
Київський національний універси-тет внутрішніх справ, професор кафедри криміналістики
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України
Гончаренко Владлен Гнатович, Академія адвокатури України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики
кандидат юридичних наук, доцент
Береський Ярослав Осипович, Львівсь-кий національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики
Захист відбудеться 01.07.2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.122.01 в Академії адвокатури України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Академії адвокатури України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27
Автореферат розісланий 28.05.2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук,
доцент О.П. Кучинська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Нагальна потреба протидії небезпечним явищам і процесам у житті будь-якого суспільства вимагає комплексного та системного підходу щодо вибору заходів соціального впливу, спрямованих на їх подолання. Важливим сучасним завданням правової науки, нормотворчості та правоохоронної діяльності є створення гарантій збалансованого співвідношення інтересів особи і держави в боротьбі зі злочинністю.
Провідну роль у забезпеченні вказаного відведено завданням швидкого і повного розкриття злочинів (ст. 2 КПК України), від ефективного вирішення яких залежить загальна підсумкова оцінка “працездатності” усієї системи кримінальної юстиції. Практика роботи правоохоронних органів за сучасних умов, як ніколи, потребує принципово нових підходів, зокрема стосовно правового врегулювання цієї сфери відносин, напрацювання критеріїв оцінки показників діяльності органів дізнання і слідчих, запровадження адекватних сучасному стану злочинності кримінально-процесуальних та криміналістичних засобів і прийомів збирання, дослідження та використання доказової інформації.
Аналіз статистичних матеріалів щодо розкриття злочинів свідчить про існуючі недоліки та прорахунки в організації цієї діяльності. Причини такого стану різноманітні. Основними з них є такі: нестабільна соціально-політична та економічна ситуація, недосконалість законодавчого, організаційно-управлінського, методичного й матеріального-технічного забезпечення, неякісний підбір кадрів, його недостатня моральна та професійна підготовка, відсутність, неузгодженість та недостатня розробленість окремих теоретичних положень. На практиці все це призводить до збільшення кількості нерозкритих злочинів, передусім з ознаками “неочевидності” (за даними Департаменту інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України, за 2006–2007 роки з 329,2 тис. зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів оперативно-слідчими апаратами розкрито 227,4 тис., що становить менше ніж 70
Для вирішення складної багатоаспектної проблеми підвищення ефективності боротьби зі злочинністю важливе значення мають наукові розробки питань, що стосуються розкриття злочинів. Досліджувана проблема певною мірою висвітлювалась у кримінально-процесуальній і криміналістичній літературі, розглядалася в теорії оперативно-розшукової діяльності. Цьому присвячені праці вчених: Ю.П. Аленіна, К.В. Антонова, О.Я. Баєва, В.П. Бахіна, В.Д. Басая, Р.С. Бєлкіна, Я.О. Береського, В.Д. Берназа, І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Принципи розкриття злочинів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок