Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ

МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ

Назва:
МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,08 KB
Завантажень:
103
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
ІМ. М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
Близький Роман Сергійович
УДК 338.24:504.062.2:669
МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В
ПРОМИСЛОВОСТІ
Спеціальність 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк - 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - | доктор економічних наук, професор
Аптекар Савелій Семенович
Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановского, завідувач кафедри інвестиційного менеджменту.
Офіційні опоненти: |
доктор економічних наук, професор
Стрілець Анатолій Іванович
Донецький національний технічний університет
кандидат економічних наук
Черната Тетяна Миколаївна
Приазовський державний технічний університет
Провідна установа - | Харківський національний економічний університет, кафедра логістики (м.Харків).
Захист дисертації відбудеться “26”вересня 2006 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського за адресою:83050, м. Донецьк, вул.. Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченко, 30.
Автореферат розісланий “24” серпня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Виноградова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема виснаження ресурсів і забруднення навколишнього середовища має системний характер. Рішення цієї проблеми особливо актуальне для України. Це визначається тим, що в даний час і на найближчу перспективу провідною галуззю національної економіки є чорна металургія, і саме ця галузь відіграє дуже істотну роль у виснаженні природних ресурсів за рахунок споживання значної кількості мінерально-сировинних ресурсів – залізної руди, коксу, вапняку, природного газу й ін. З одного боку недостатність усіх видів ресурсів стримує нарощування обсягів виробництва і технічне переозброєння за сприятливої ситуації на світовому ринку сталі. З іншого - дефіцит на технічне переозброєння призводить до перевитрати матеріально-енергетичних ресурсів, і тому існує не менш актуальна для металургійної промисловості проблема економії сировинних і матеріально-енергетичних ресурсів, що стає ще більш актуальною на тлі зростаючих цін на сировину і матеріальні ресурси. Рішення цієї проблеми сприяє зменшенню обсягу видобутку мінерально-сировинних ресурсів, навантаження на навколишнє середовище і зниженню собівартості продукції.
Істотний внесок у розвиток теорії і практики ресурсозбережувального способу розвитку економіки зробили українські і закордонні вчені. Важливі принципові проблеми ресурсозабезпечення і ресурсозбереження розглянуті в роботах Беренса В., Медоуза Д.Х., Медоуза Д.Л., Міллера Т., Рендерса Й. та інші. З вітчизняних учених, що вирішували питання ресурсозбереження на техніко-економічному рівні, необхідно виділити роботи Аптекаря С.С, Беня Т.Г., Бреславцева О.В., Долгорукова Ю.О., Захожай В.У, Іванова М.І., Полякова В.В., Садєкова А.А.,Стрільця А.І., Товаровського І.Г., Чернати Т.М., Хижняк Л.Т. та інші. Вагомий внесок у рішення проблеми ресурсозбереження зробили такі російські вчені як Лісін В.С., Лякішев Н.П., Шалімов А.Г., Юсфін Ю.С. та інші. Разом з тим, в існуючих роботах недостатньо системно розглядаються питання управління ресурсозбереженням з урахуванням інноваційних процесів, діючої системи оподатковування. Ці обставини і сприяли вибору теми цієї наукової праці й обумовили її актуальність.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах держбюджетної теми Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановского “Методологічні основи та практичні аспекти розширення масштабу і підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні” Д-2004-16 (номер державної реєстрації 0105U002720), де автором розроблено рекомендації з основних напрямків ресурсозбереження в промисловості і їх впливу на інвестиційну привабливість підприємств і галузей промисловості, запропоновано і реалізовано математичні моделі оптимізації витрат матеріальних ресурсів, нові ефективні підходи до оподатковування підприємств ресурсоємних галузей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МЕХАНІЗМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок