Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ЗАСАДАХ “ГЛИБИННОЇ ЕКОЛОГІЇ” В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

Загрузка...

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ЗАСАДАХ “ГЛИБИННОЇ ЕКОЛОГІЇ” В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"

Загрузка...Назва:
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ЗАСАДАХ “ГЛИБИННОЇ ЕКОЛОГІЇ” В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,12 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
КОЛЕСНИК МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 57(07) + 373.6
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ
НА ЗАСАДАХ “ГЛИБИННОЇ ЕКОЛОГІЇ”
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ
13.00.07 – теорія і методика виховання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Тернопіль - 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор біологічних наук, професор
Грубінко Василь Васильович,
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри загальної біології,
проректор з навчальної роботи.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
Степанюк Алла Василівна,
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри методики викладання біології;
кандидат педагогічних наук, доцент
Лазарева Таіса Миколаївна,
Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, кафедра біології.
Провідна установа: | Інститут проблем виховання АПН України, лабораторія екологічного виховання, м. Київ
Захист відбудеться “27” лютого 2003 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.58.053.01 у Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
Автореферат розісланий “23” січня 2003 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Чайка В. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Екологічна криза сьогодення є свідченням не тільки високого рівня техногенного розвитку суспільства, але водночас і гіпертрофованого людського прагматизму, який поєднується з екологічним невіглаством. У зв’язку з цим чимраз більше дослідників (А.Волкова, Д.Кавтарадзе, Т.Каленнікова, Г.Каропа, О.Листопад, В.Борейко, Н.Пустовіт, В.Скутіна) доходять висновку, що екологічна криза є проявом світоглядної руйнації духовності людини. Зрозуміло, що екологічне виховання сьогодні не повинно обмежуватися виключно розширенням поінформованості школярів. Реальним постає той факт, що заняття з біології повинні базуватися на реалізації психоемоційних властивостей людини: співпереживанні, співчутті, радості, любові, відчутті гармонії. За умови врахування специфіки виховного процесу екологічна освіта буде здійснюватися через екологічне виховання, орієнтоване на формування екологічної культури учнів.
Здійснення екологічного виховання у процесі вивчення біології вимагає оновлення його змісту шляхом поєднання традиційних та новітніх підходів. Одним з продуктивних способів розв’язання цієї проблеми є застосування в екологічному вихованні школярів системного підходу “глибинної екології”. Науково-теоретичні засади даного підходу висвітлено з декількох позицій. “Глибинна екологія” як школа екологічної філософії (Л.Жулинська, А.Найн, В.Латинов, С.Холл, С.Шевелева, D.Bohm, S.Matre, A.Leopold) постає новою парадигмою мислення, системним підходом до вивчення світу, заснованим на фундаментальних цінностях світової цивілізації. Даний підхід допомагає усвідомити наскільки людина тісно пов’язана з природою, а також перебороти почуття відчуження та відірваності від неї шляхом ототожнення людини зі світом. Базові принципи “глибинної екології” становлять основні положення сучасної екологічної етики (А.Наесс, Д.Мейсі, Д.Сід, Д.Сессінс).
“Глибинна екологія” з позицій психології – це шлях створення психоемоційного погляду на себе крізь призму системи, частиною якої людина уявляє себе. Психологічними механізмами “глибинної екології” є: актуалізація особистої причетності людини до того чи іншого природного об’єкту, ситуацій, обставин, у яких вона знаходиться; проекція особистих станів на природні об’єкти через ототожнення себе з ними (співпереживання), а також переживання особистих емоцій та почуттів з приводу стану природних об’єктів (співчуття); самоаналіз людиною своїх дій та вчинків з погляду їх екологічної доцільності (Т.

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ЗАСАДАХ “ГЛИБИННОЇ ЕКОЛОГІЇ” В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок