Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ АГРОЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ)

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ АГРОЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ)

Назва:
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ АГРОЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,53 KB
Завантажень:
74
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ
ШУСТЕРУК Тетяна Захарівна
УДК 574.4+631.816+631.46
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ
НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТІВ
(НА ПРИКЛАДІ АГРОЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ)
03.00.16 – екологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ - 2007


Дисертацією є рукопис.
Дисертаційну роботу виконано в лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів Інституту агроекології Української академії аграрних наук, м. Київ.
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Дем'янюк Олена Сергіївна,
Інститут агроекології УААН,
вчений секретар.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Гайченко Віталій Андрійович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри радіобіології та радіоекології;
кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник
Драч Юрій Олексійович,
Національний науковий центр “Інститут землеробства УААН”,
завідувач лабораторії ґрунтової мікробіології.
Провідна установа: Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ.
Захист відбудеться “24” травня 2007 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .371.01 Інституту агроекології УААН за адресою: 03143, вул. Метрологічна, , м. Київ.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту агроекології УААН за адресою: 03143, вул. Метрологічна, 12, м. Київ.
Автореферат розісланий “23” квітня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук Я.В. Чабанюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У зв’язку із загостренням екологічної ситуації на теренах України дедалі більшої актуальності набувають дослідження з екологічного моніторингу і біологічної індикації, оцінки та прогнозу можливих змін стану навколишнього природного середовища (Голубець, Царик, 2001; Іутинська, 2006; Чорнобай, 2002). З огляду на це, особливої уваги заслуговують ґрунти, що перебувають під впливом сільськогосподарської діяльності, в яких через недостатнє наукове обґрунтування систем оцінок стану ґрунтового покриву та управління продуктивністю земель спостерігається погіршення їхнього екологічного стану (Гайченко, 2006; Добровольський, 2001; Медведєв, 2002; Тараріко, 2004; Hofman, 2003).
Для попередження негативних наслідків антропогенного впливу необхідна оцінка ґрунтового середовища, провести її можна за показниками, що об'єктивно та достовірно відображають зміни, які відбуваються в ньому. Для агроекологічної паспортизації та моніторингу ґрунтів агроекосистем розроблено агрохімічні, агрофізичні, фізико-хімічні, екотоксикологічні критерії та нормативи, проте для біологічних властивостей ґрунту, яким належить провідна роль у формуванні його родючості та продуктивності культурних рослин, такої інформаційної бази немає і, навіть, не розроблено системи біодіагностичних показників.
Вітчизняними та зарубіжними вченими (Андріюк, Іутинська, 1997; Звягінцев, 2001; Нікітіна, 1991; Стефурак, 2004; Anderson, 2004 та ін.) розроблено біоіндикаційні критерії для еколого-мікробіологічного моніторингу ґрунтів природних екосистем за умов техногенного впливу. Проте для оцінки впливу агротехнологій на стан ґрунтів агроекосистем таких критеріїв немає. Деякими науковцями (Гельцер, 1990; Міненко, 2004; Патика, Шерстобоєва, 2002; Полонская, 2005; Buckley, Schmidt, 2003 та ін.) зроблені спроби використання лише окремих із них, тому все це і зумовлює актуальність досліджень зазначеного напряму та потребує подальшого їх вивчення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась впродовж 2004–2006 рр. згідно із завданнями Науково-технічних програм Інституту агроекології УААН “Агроекологічний моніторинг і моделювання сталих агроландшафтів і агроекосистем України” (№ д.р. U003298) та “Науково-практичне обґрунтування сталого розвитку агроекосистем України” (№ д.р. 0106U004038).
Мета і завдання досліджень: провести оцінку антропогенно трансформованих ґрунтів (на прикладі агроекосистем: чорнозему типового, темно-сірого опідзоленого та дерново-середньопідзолистого ґрунту за тривалого застосування добрив) на основі порівняльного вивчення їх з ґрунтами природних екосистем за структурними й функціональними характеристиками мікробоценозу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ АГРОЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок