Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МІКРОТЕРІОФАУНА СУЧАСНОГО РУСЛОВОГО АЛЮВІЮ ДНІПРА

МІКРОТЕРІОФАУНА СУЧАСНОГО РУСЛОВОГО АЛЮВІЮ ДНІПРА

Назва:
МІКРОТЕРІОФАУНА СУЧАСНОГО РУСЛОВОГО АЛЮВІЮ ДНІПРА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,27 KB
Завантажень:
193
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
Попова Лілія Вікторівна
УДК 569.32/.33 (119) (477.4)
МІКРОТЕРІОФАУНА СУЧАСНОГО РУСЛОВОГО АЛЮВІЮ ДНІПРА
04.00.09 – палеонтологія і стратиграфія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата геологічних наук
КИЇВ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі загальної та історичної геології геологічного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
Наукові керівники: доктор геолого-мінералогічних наук, професор,
Мороз Сергій Амвросійович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
завідувач кафедри загальної та історичної геології
кандидат біологічних наук, доцент
Люрін Ігор Борисович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кафедра загальної та історичної геології
Офіційні опоненти: доктор геолого-мінералогічних наук Матошко Андрій Васильович
Інститут географії НАН України,
старший науковий співробітник
кандидат геолого-мінералогічних наук Мацуй Віктор Михайлович,
Інститут геологічних наук НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна установа – Дніпропетровський національний університет,
геолого-географічний факультет, кафедра геології та гідрогеології
Міністерство освіти та науки України, м. Дніпропетровськ
 
Захист відбудеться 26.04.2002 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.162.01 при Інституті геологічних наук НАН України за адресою: 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 55 б
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Інституту геологічних наук НАН України
Автореферат розісланий 25.03.2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т. С. Рябоконь
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. В останні десятиріччя метод мікротеріологічного аналізу досить успішно використовується в Україні для вирішення питань таксономії, систематики і філогенії дрібних ссавців, а також біостратиграфії антропогену. В цьому плані багато зроблено А. І. Шевченко, А. К. Марковою, В. О. Топачевським, А. Ф. Скорик, Л. І. Рековцем, В. М. Мацуєм, О. Д. Моськіною, О. І. Крохмалем та іншими дослідниками. Особлива увага приділяється рекон-струкціям біогеоценотичних змін, що відбувалися протягом неоплейстоцену. Закономірності, виявлені на прикладі цього порівняно недавнього етапу розвитку біоти і природного середовища, є основою для аналізу і прогнозування процесів, що протікають в сучасній біосфері.
Матеріал, придатний для вирішення згаданих проблем, для більшої частини території Укра-їни може бути отриманий тільки з річкового алювію. Мікротеріофауна пізньопалеолітичних стоя-нок, як правило, не дає повного уявлення про прижиттєві ценози, а карстові місцезнаходження з багатою теріофауною зосереджені переважно в Криму і Карпатах. Однак і в алювії надзаплавних терас Дніпра знахідки пізньонеоплейстоценових дрібних ссавців також майже невідомі. Тому вив-чення тафоценозу сучасного руслового алювію Дніпра має велике значення для мікротеріологічно-го обгрунтування віку надзаплавних терас. Крім того, досліджений тафоценоз є джерелом унікальної інформації про розвиток біоти і природних умов в пізньому неоплейстоцені і голоцені. Опрацювання матеріалу з відкладів сучасної заплави Дніпра є також основою для виявлення основних закономірностей утворення місцезнаходжень мікротеріофауни алювіального типу.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі загальної та історичної геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках тематики, яка проводилася у відділі палеозоології хребетних ННПМ НАН України “Таксономічний, біостратиграфічний та палеогеографічний аналіз неогенових і антропогенових ссавців півдня Східної Європи з метою створення регіональної біозональної стратиграфічної схеми” (держ. реєстраційний № 01.90.0041010), а також теми “Стратиграфія і кореляція фанеро-зойських відкладів нафтогазоносних і вугленосних провінцій України”, що проводиться в ІГН НАН України (держ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: МІКРОТЕРІОФАУНА СУЧАСНОГО РУСЛОВОГО АЛЮВІЮ ДНІПРА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок