Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: АКТИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

АКТИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ / сторінка 3

Назва:
АКТИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,28 KB
Завантажень:
456
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження обрана згідно з державними планами та програмами Верховної Ради України (Державно-правова реформа в Україні), “Основними напрямами наукових досліджень у галузі держави і права на 1998 2000 роки”, затвердженими загальними зборами Академії правових наук України 19 березня 1998 р., планами прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995 2000 рр. (Рішення Колегії МВС України від 28 червня 1995 року № 4КМ/2) і планами науково-дослідних робіт та тематичними планами Національної академії внутрішніх справ України на 1996 2000 рр.
Мета та завдання дослідження. Основна мета дисертаційної роботи полягає в тому, щоб дослідити юридичну природу актів прямого народовладдя, їх місце у правовій системі, виробити практичні рекомендації щодо вдосконалення законодавства про ці акти та шляхи підвищення ефективності їх реалізації.
Визначена мета дослідження зумовила постановку і розв'язання таких завдань:
визначити загальне поняття акта прямого народовладдя та його характерні ознаки;
дослідити місце і роль актів прямого народовладдя у правовій системі;
сформулювати принципи прямої правотворчості (колективних суб'єктів прямої демократії) у правовій державі. Дослідити сутність принципу демократизму як пріоритетного принципу в здійсненні цієї форми правотворчості;
визначити поняття прямого правотворчого процесу та особливості його основних стадій;
розробити основні вимоги ідеальної моделі акта прямого народовладдя у демократичному суспільстві;
дослідити вплив громадської думки на зміст актів прямого народовладдя та варіанти впливу громадської думки, що відображена в них, на суспільну діяльність;
розробити критерії класифікації актів прямого народовладдя;
визначити поняття актів референдуму, виборів, відкликання, наказу виборців, петиції, страйку та здійснити їх класифікацію;
виходячи із соціального призначення акта виборів як найбільш поширеного акта прямого народовладдя, дослідити його основні функції у регулюванні суспільних відносин;
дослідити юридичну природу місцевих актів прямого народовладдя, локальних (зокрема, про проведення страйку), визначити їх функції;
дослідити юридичні особливості підзаконних нормативних і правозастосовчих актів безпосередньої демократії;
визначити критерії ефективності дії актів прямого народовладдя, засоби та умови її забезпечення.
Об'єктом дослідження є правові відносини, що виникають у сфері здійснення прямого народовладдя колективними суб'єктами прямої демократії, а його предметом акти прямого народовладдя як результат функціонування інститутів безпосередньої демократії.
Методи дослідження. Враховуючи проблеми дослідження, дисертант виходив з необхідності комплексного поєднання філософських, загальнонаукових та спеціальних методів дослідження; з єдності соціально-правового і гносеологічного, об'єктивності, історизму, конкретності істини. Застосовувалися такі філософські категорії, як можливість і дійсність, форма і зміст, сутність і явище, простір і час, ціле й частина, а також закони діалектики: єдності й боротьби суперечностей; переходу кількісних змін у якісні; заперечення заперечення та ін. В дисертації використані загальнонаукові методи: опис, спостереження, порівняння, логічний аналіз і синтез, системний. При визначенні поняття акта прямого народовладдя, змісту окремих його видів автор застосував структурно-функціональний, інституційний аналіз, який дав змогу концептуалізувати акт прямого народовладдя з усіма властивими йому ознаками. При аналізі різних видів актів прямого народовладдя в Україні та інших країнах автором було застосовано формально-логічний, порівняльно-правовий методи. Для аналізу акта виборів, акта референдумів, місцевих актів прямого народовладдя також застосовувався еволюційно-історичний метод.
Наукова новизна одержаних результатів зумовлена як сукупністю поставлених завдань, так і засобами їх розв'язання. В дисертації вперше у вітчизняній юридичній літературі комплексно і системно досліджується проблема актів прямого народовладдя, розглядається їх місце у правовій системі, тобто створена юридична теорія актів прямого народовладдя.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Реферат на тему: АКТИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок